tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Peseri Trading 20 Queen Federica Street El-Greco House, office 301, 1066 Nicosia, Cypr 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17749 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Peseri Trading 20 Queen Federica Street El-Greco House, office 301, 1066 Nicosia, Cypr 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17748 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...