inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml