O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...butelki z ulotk? informacyjn?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Prague 7 Republika Czeska Tel: +420(2)3471-9600 Faks: +420(2)3471-9619 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
...je du?? ilo?ci? wody, najlepiej bie??cej. Przed zastosowaniem leku nale?y sprawdzi? termin wa?no?ci podany na opakowaniu i nie stosowa? leku po jego up?ywie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 7 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4052 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...30 g kremu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21111 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...30 g ?elu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21112 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 19824 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Quinapril | ATC: C 09 AA 06
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13 Acurenal, 5 mg, tabletki powlekane: Pozwolenie nr 11254 Acurenal...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adipine, 5 mg: 14516 Adipine, 10 mg: 14517 9. DATA...
inj. [roztw.]; 7,5 mg/ml, 10 amp. 2 ml
...si? 10 ampu?ek po 2 ml roztworu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6563 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
...Tuba laminatowa z membran? w tekturowym pude?ku 40 g 75 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska tel. +420 2347196601 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10 000 9. DATA WYDANIA...
tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...60 szt. (2 blistry po 30szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 7 Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10490 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. powl.; 25 mg, 60 szt.
...60 szt. (2 blistry po 30 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10489 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
Flucytosine | ATC: J 02 AX 01
inf. do?. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fl. 250 ml
krople do oczu i uszu [zaw.]; (5 mg+ 10000 j.m.+ 15 mg)/ml, 1 op. 5 ml
...pude?ku tekturowym. 3 5 ml 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed u?yciem zawiesin? lekko wstrz?sn??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1247 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...szt. dla wszystkich dawek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atractin, 10 mg: 14161 Atractin, 20 mg: 14162 Atractin, 40...
ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...lub PP w tekturowym pude?ku. 1 tuba po 15 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8797 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 30 g
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20788 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
roztw. na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 50 ml
...30 ml, 50 ml, 60 ml lub 100 ml roztworu na skór?. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...PVC/PVDC/Aluminium W tekturowym pude?ku. 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss Ceská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 O0 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU Pozwolenie nr 11520 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Butamirate citrate | ATC: R 05 DB 13
syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 120 ml syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 200 ml
...zawiera 120 lub 200 ml syropu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 amp. 1 ml
tabl.; 100 mg, 50 szt.
...folii Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku 50 sztuk (2 blistry po 25 sztuk) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1075 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Captopril | ATC: C 09 AA 01
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt.
...50 mg: 20 szt. lub 30 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Captopril Jelfa, 12,5 mg: pozwolenie nr 15003 Captopril Jelfa...
tabl. dojelitowe; 100 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8726 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt.
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...tabletek powlekanych (2 blistry po 14 szt.). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PharmaSwiss ?eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16319 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...