lakier do paznokci; 50 mg/ml, 2,5 ml
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych ?rodków ostro?no?ci dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18263 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
pianka na skór?; 0,5 mg/g, 100 g
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
kaps. mi?kkie; 5 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11920 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.10.2005...
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11919 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.10.2005...
kaps. mi?kkie; 40 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14709 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.06.2008...
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 op.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 4 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18560 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...