roztw. na skór?; 50 mg/ml, 1 but. 60 ml roztw. na skór?; 50 mg/ml, 3 but. 60 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17842 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 5 g
...kontaktu z kremem w celu zapobie?enia rozwojowi nadwra?liwo?ci. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 13 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17998 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
pianka na skór?; 0,5 mg/g, 100 g
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 7 Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19532 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
kaps. mi?kkie; 40 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14709 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.06.2008...
kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11918 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.10.2005...
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11919 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.10.2005...
kaps. mi?kkie; 5 mg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Po zako?czeniu leczenia, wszystkie pozosta?e kapsu?ki nale?y zwróci? do apteki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11920 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28.10.2005...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
...kremu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8978 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?el; 0,5 mg/g (0,05%), 1 tuba 15 g
...przebicia otworu. Po u?yciu tub? nale?y szczelnie zamkn??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9162 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?el; 1 mg/g (0,1%), 1 tuba 15 g
...przebicia otworu. Po u?yciu tub? nale?y szczelnie zamkn??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9163 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...