Busulfan | ATC: L 01 AB 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 60 mg/10 ml, 8 fiol. 10 ml
...wy??cznie roztwór przejrzysty, bez zm?tnie?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi cytotoksycznych produktów leczniczych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance, F-92654 Boulogne Billancourt Cedex, Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/03/254/002 15 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
kaps.; 150 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8843 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 09.07...
JavlorRx-z
Vinflunine | ATC: L 01 CA 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 10 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
kaps.; 20 mg, 1 szt. kaps.; 30 mg, 1 szt.
...zabezpieczaj?cego kapsu?k? przed dzie?mi: 1. Uci?? blister wzd?u? zaznaczonej linii. 2. Oderwa? mi?kk? foli? plastikow?. 3. Wypchn?? kapsu?k? z folii aluminiowej. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9450 Pozwolenie nr 9451 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
pastylki do ssania [smak ?wie?ej mi?ty]; 1,5 mg, 12 szt. pastylki do ssania [smak ?wie?ej mi?ty]; 1,5 mg, 96 szt.
...opakowa? mog? by? dost?pne w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12189 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 11.04.2006...
pastylki do ssania [smak lukrecjowo-mi?towy]; 1,5 mg, 12 szt. pastylki do ssania [smak lukrecjowo-mi?towy]; 1,5 mg, 96 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 6 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12190 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 11.04...
system transdermalny; 14 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 14 mg/24 h, 7 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed wyrzuceniem, system transdermalny nale?y z?o?y? na pó? stron? klej?c? do ?rodka. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 BOULOGNE Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12388 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.09.2006...
system transdermalny; 21 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 21 mg/24 h, 7 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed wyrzuceniem system transdermalny nale?y z?o?y? na pó? stron? klej?c? do ?rodka. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 BOULOGNE Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12387 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.09.2006...
system transdermalny; 7 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 7 mg/24 h, 7 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed wyrzuceniem, system transdermalny nale?y z?o?y? na pó? stron? klej?c? do ?rodka. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 BOULOGNE Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12389 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.09.2006...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15213 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 830 mg, 40 szt.
...tekturowym pude?ku. 40 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3514 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. do ssania; 750 mg, 20 szt.
...folii Al/PVC w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4979 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
syrop; 5 g/100 ml, 1 but. 200 ml
...polipropylenowa miarka o pojemno?ci 15 ml. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 4980 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
syrop; , op. 200 ml
granulat do przyg. roztw. doust.; 0,75 mg+ 1,875 mg, 12 sasz. granulat do przyg. roztw. doust.; 0,75 mg+ 1,875 mg, 4 sasz.
...saszetek (1 saszetka zawiera 500 mg granulatu) 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z 0.0. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa TWINISTERSTWO ZDROWIA Depamgą?äl?gll??f??ö??äjä Polska Farmacji ui. Miodowa 15 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie nr R...
tabl.; 0,525 mg+ 1,125 mg, 12 szt. tabl.; 0,525 mg+ 1,125 mg, 4 szt.
...tabletek ( 5 blistrów po 4 szt.) 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostalo?ci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MINISTIJIQSTWT) Pierre Fabre Medicament ZDROWIA. j _ Polska Sp. z 040l D9Pärlament Pann/k, I ekcwej F . 03-9?? ; almam .- ,L1 Warszawa_ ul. :onon/c: 15 ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska 8...
kaps.; 500 mg, 60 szt.
...kapsu?ek (60 kapsu?ek) w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania. Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10822 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu; 80 mg+ 0,35 mg, 30 szt.
...dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Lek nie moze by? uzyty po up?ywie daty wa?no?ci podanej na opakowaniu 7. PODlVIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z 0.0. 01-762 Warszawa ul. Belwederska 20/22 6 MINISTERSIWO ZDIÄXOWI? Departament Polityk: Lekowa: I Fama@- 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Polska 8. NUMER POZWOLENIA...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 80 mg, 30 szt.
...etylu metakrylanu), sacharoza, 30 tabletek powlekanych w blistrach z folii Al?/PCV W tekturowym pudelku, (3 blistry po 10 szt.) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Pierre Fabre Medicament Polska sp, z 0,0, 01-762 Warszawa ul, Belwederska 20/22 Polska WYTWÓRCA Pierre Fabre Medicament Production PROGIPHARM Rue du Lycee Zone Industrielle de Cuiry 45500 GIEN Cedex Francja 1. Co to jest lek Tardyferon i w jakim...