inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...GDY POZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU JEST UDZIELONE W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA WARUNKOWEGO 22 A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Piramal Healthcare UK Ltd. Earls Road, Grangemouth Stirlingshire, Szkocja FK3 8XG Wielka Brytania Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Takeda Italia S.p.A. Via Crosa, 86 28065 Cerano (NO) W?ochy...
Parecoxib | ATC: M 01 AH 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 20 mg, 1 fiol. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU 67 A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road Morpeth Northumberland NE61 3YA Wielka Brytania lub Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego...
Sevoflurane | ATC: N 01 AB 08
p?yn do sporz. inhal. parowej; , 1 but. 250 ml
...jest przenoszona do parownika. Niewykorzystan? zawarto?? butelki nale?y zniszczy?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, United Kingdom Tel : 0044 1670562400 Fax : 0044 1670562543 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19533 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...