O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...szczególnych wymaga?. Wszelkie niekorzystne resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amlonor, 5 mg, tabletki 11171 Amlonor, 10 mg, tabletki 11172 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. powl.; 275 mg, 20 szt. tabl. powl.; 275 mg, 60 szt. tabl. powl.; 550 mg, 20 szt. tabl. powl.; 550 mg, 60 szt.
...6 blistrów po 10 szt.) 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Anapran, tabletki powlekane, 275 mg pozwolenie nr R/1321 Anapran, tabletki powlekane, 550 mg pozwolenie nr R/1322 9...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 220 mg, 10 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9067 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30.11.2001 r...
tabl.; 250 mg, 30 szt. (blistry)
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0619 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 12 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 14 Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 10985 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 10984 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl.; 120 mg, 20 szt. tabl.; 480 mg, 20 szt. tabl.; 960 mg, 10 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 95-200 Pabianice 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biseptol 120 Pozwolenie nr R/1175 Biseptol 480 Pozwolenie nr R/1176 Biseptol 960 Pozwolenie nr R/1177 9...
tabl.; 400 mg+ 80 mg, 20 szt.
tabl.; 400 mg+ 80 mg, 20 szt.
tabl.; 400 mg+ 80 mg, 20 szt.
Nikethamide | ATC: R 07 AB 02
krople; 250 mg/ml, 1 op. 15 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1631 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine | ATC: N 02 BB 52, N 02 BE 51
tabl.; 250 mg+ 150 mg+ 50 mg, 10 szt.
...i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3189 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
tabl.; 500 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1327 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Hymecromone | ATC: A 05 AX
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1326 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 100 µg, 20 szt.
...wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1703 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...
tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 2 mg+ 0,035 mg, 63 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12302 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.07.2006 r...
Mianserin | ATC: N 06 AX 03
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 30 mg, 30 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Deprexolet, tabletki powlekane, 10 mg: Pozwolenie nr 11209 Deprexolet, tabletki powlekane, 30 mg: Pozwolenie nr 11210 6 9. DATA...
Prednisolone | ATC: H 02 AB 06
tabl.; 5 mg, 20 szt.
...zawiera 20 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1707 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Prednisone | ATC: H 02 AB 07
tabl.; 10 mg, 20 szt. tabl.; 1 mg, 20 szt. tabl.; 20 mg, 20 szt. tabl.; 5 mg, 100 szt. (blistry) tabl.; 5 mg, 20 szt.
...w tekturowym pude?ku 20 tabletek 6.6.Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 95-200 Pabianice 10 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Encorton, 1 mg, tabletki: Pozwolenie nr R/1706 Encorton, 5 mg, tabletki:Pozwolenie nr R/2970 Encorton, 10...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 15210 Pozwolenie nr: 15211 Pozwolenie nr: 15212 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10105 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
tabl. dra?.; 200 mg, 10 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10702 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl. dra?.; 200 mg, 60 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1329 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10293 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
tabl. dra?.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 21 szt. tabl. dra?.; 0,02 mg+ 0,075 mg, 63 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. 14172 17 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA. 29.10.2007 10. DATA...
Mefenamic acid | ATC: M 01 AG 01
tabl.; 250 mg, 30 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1330 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 8613 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Nimesulide | ATC: M 01 AX 17
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg, 30 sasz.
...leczniczego do stosowania Zawarto?? saszetki nale?y wsypa? do 100 ml przegotowanej wody, wymiesza? i wypi?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9972 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Nimesulide | ATC: M 01 AX 17
tabl.; 100 mg, 10 szt. tabl.; 100 mg, 30 szt.
...6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 50 szt. tabl. powl.; 30 mg, 30 szt.
...Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 8 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nilogrin 10 mg tabletki powlekane 5525 R/2326 Nilogrin 30 mg tabletki powlekane 5526 R/1709 9. DATA...