tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
...stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6725 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
...do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 23375 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
...lub 10 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 1 mg, 60 szt.
...dziel?c? j? na po?ow?. Aby podzieli? tabletk? 1 mg Acenocumarol WZF nale?y uchwyci? jej brzegi i nacisn??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 / 11 Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10750 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30.04.2004...
tabl.; 4 mg, 60 szt.
...nale?y j? po?o?y? na twardym pod?o?u i palcami nacisn?? na jej brzegi, po obu stronach rowka dziel?cego. 10 / 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0557 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.05...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul, Przemys?owa 2, 35-959 Rzeszów, Polska s. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/667l 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 07.05...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18538 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18537 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; 0,3 mg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml
...zabarwienia. Patrz punkt 4.2 ? wskazówki, jak informowa? pacjenta/opiekuna odno?nie post?powania po ka?dorazowym u?yciu produktu Adrenalina WZF. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10697 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...u?ywa? produktu w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1825 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15304 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10086 (Aldan, 5 mg, tabletki) Pozwolenie nr 10087 (Aldan, 10 mg, tabletki) 9...
aerozol na skór? [roztw.]; (5 mg+ 0,25 mg)/ml , 1 but. 30 ml
...po 30 ml 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9384 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8/9 Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4410 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
syrop; 5 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...ml o syropu. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 851l 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 29.12...
krople doustne; 10 mg/ml, 1 fl. 10 ml krople doustne; 10 mg/ml, 1 fl. 20 ml
...po 15 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 0l 207 Warszawa - 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 44 l 0 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 10 mg, 7 szt.
...po 10 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10674 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niekorzystne resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amlonor, 5 mg, tabletki 11171 Amlonor, 10 mg, tabletki 11172 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. powl.; 275 mg, 20 szt. tabl. powl.; 275 mg, 60 szt. tabl. powl.; 550 mg, 20 szt. tabl. powl.; 550 mg, 60 szt.
...10 szt.) 60 szt. (6 blistrów po 10 szt.) 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Anapran, tabletki powlekane, 275 mg pozwolenie nr R/1321 Anapran, tabletki powlekane, 550 mg pozwolenie...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl.; 220 mg, 10 szt.
...w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9067 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemys?owa 2 35-959 Rzeszów Polska 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14981 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 21...
Flucytosine | ATC: J 02 AX 01
inf. do?. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fl. 250 ml
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemys?owa 2 35-959 Rzeszów 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3357 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 31...
Disulfiram | ATC: N 07 BB 01
tabl.; 500 mg, 30 szt.
...pude?ku. 30 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2441 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 60 mg, 10 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18088 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 250 mg, 30 szt. (blistry)
...w pude?ku tekturowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pabianickie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsza?ka J. Pi?sudskiego 5, 95-200 Pabianice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0619 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18410 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18411 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18412 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
krople do oczu [roztw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...u?ytku zewn?trznego ? miejscowo do worka spojówkowego. Nie nale?y dotyka? ko?cówki kroplomierza, poniewa? mo?e to spowodowa? zanieczyszczenie zawarto?ci butelki. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2431 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 0,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Produkt mo?na podawa? podskórnie, domi??niowo lub do?ylnie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Warszawskie Zak?ady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atropinum sulfuricum WZF, 0,5 mg/ml 6/7 Pozwolenie nr 8600 Atropinum sulfuricum WZF, 1...