O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18538 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18537 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15304 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10086 (Aldan, 5 mg, tabletki) Pozwolenie nr 10087 (Aldan, 10 mg, tabletki...
tabl. powl.; 60 mg, 10 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18088 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18410 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18411 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18412 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Butamirate citrate | ATC: R 05 DB 13
syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 150 ml
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel.: 24 357 44 44 faks: 24 357 45 45 e-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18093 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 28 szt.
...Instrukcja dotycz?ca usuwania przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostalo?ci Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. 24 357-44-44 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16610 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. 24 357-44-44 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16609 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Megestrol acetate | ATC: L 02 AB 01
zaw. doust.; 40 mg/ml, 1 but. 240 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12315 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 25...
syrop [smak bananowy]; 114 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM POLFARMEX (o smaku bananowym), 114 mg jonów wapnia/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...
syrop [smak je?ynowy]; 114 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM POLFARMEX (o smaku je?ynowym), 114 mg jonów wapnia/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...
syrop [smak pomara?czowy]; 114 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM POLFARMEX, 115 mg jonów wapnia/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop 4. SZCZEGÓ?OWE...
syrop [smak truskawkowy]; 114 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM POLFARMEX (o smaku truskawkowym), 114 mg jonów wapnia/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...
syrop; 114 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM POLFARMEX (o smaku wi?niowym), 114 mg jonów wapnia/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 40 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 40 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CAPTOPRIL POLFARMEX; 12,5 mg; tabletki CAPTOPRIL POLFARMEX; 25 mg; tabletki CAPTOPRIL POLFARMEX; 50 mg; tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 12,5 mg; 25 mg lub 50 mg kaptoprylu (Captoprilum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Ascorbic acid + Rutoside | ATC: A 11 GB 01, C 05 CA 51
tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 125 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8828 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
?elki; , 1 op. 240 g
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14049 (Cilan, 0,5 mg) Pozwolenie nr 14050 (Cilan, 1 mg) Pozwolenie nr 14051...
Danazol | ATC: G 03 XA 01
tabl.; 200 mg, 100 szt.
...Danazol Polfarmex moze wp?ywa? na st??enie karbamazepiny w osoczu oraz wplywa? na reakcje pacjenta na danazol i na fenytoin?. Spodziewane s? podobne interakcje z fenobarbitalem. Tempia przeciwcukrzycowe: Danazol Polfannex mo?e spowodowa? oporno?? insulin?. na Doustna terapia pneciwzakmepowa: Danazol Polfarmex mo?e nasila? dzia?anie warfaryny. Terapia przcciwnadci?nieniown; Prawdopodobnie z uwagi na retencj? plynow Danazol Pnlfarrnex mo?e os?abia? dzia?anie leków przeciwnadci?nieninwych. Cyklosporyna i takmlimus: Danazol Polfarmex mo?e...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 60 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9758 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Donepezil Polfarmex, 5 mg Tabletki s? ?ó?te, okr?g?e, obustronnie wypuk?e, niedzielone. Donepezil Polfarmex, 10 mg Tabletki s? bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e, niedzielone. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Donepezil Polfarmex jest wskazany w leczeniu objawowym ?agodnej do ?rednio ci??kiej postaci ot?pienia w chorobie Alzheimera. 4.2...
syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15191 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 03.03.2009...
syrop; 500 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
Terbinafine | ATC: D 01 BA 02
tabl.; 250 mg, 14 szt. tabl.; 250 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12432 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 22...
tabl.; 2 mg, 20 szt. tabl.; 2 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ESTAZOLAM POLFARMEX, 2 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 2 mg estazolamu (Estazolamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 73 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki bia?e do jasnokremowych, okr?g?e o ?rednicy nominalnej 6 mm, obustronnie p?askie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt.
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie lokalnymi przepisami. z 7. PODNIIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel.: 24 357 44 44 Fax: 24 357 45 45 E-mail: polfarmex@polfarmex.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU Pozwolenie 17097 nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
syrop; 5 mg/ml, 1 but. 150 ml
...patrz punkt 5.1). Fluconazole Polfarmex jest wskazany do stosowania w nast?puj?cych zaka?eniach u noworodków, niemowl?t, dzieci i m?odzie?y w wieku od 0 do 17 lat Fluconazole Polfarmex stosuje si? w leczeniu dro?d?akowego zaka?enia b?on ?luzowych (jamy ustnej, gard?a i prze?yku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zaka?eniom dro?d?akami u pacjentów z os?abion? odporno?ci?. Fluconazole Polfarmex mo?na stosowa? jako leczenie...