O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Carbamazepine | ATC: N 03 AF 01
tabl.; 200 mg, 50 szt.
...z ulotk? w pude?ku tekturowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0439 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inj. [rozp.] ; , 100 poj. 10 ml inj. [rozp.] ; , 100 poj. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aqua pro injectione Polpharma, rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da ampu?ka zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwa? (Aqua ad iniectabile). 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych Bezbarwny, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Woda do wstrzykiwa? stosowana jest do rozpuszczania i rozcie?czania...
Rasagiline | ATC: N 04 BD 02
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 23385 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
prosz. do inhal.; 100/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
prosz. do inhal.; 250/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
prosz. do inhal.; 500/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...wdychany do p?uc. Aparat do inhalacji zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek. Szczegó?owa instrukcja dotycz?ca stosowania - patrz Ulotka dla pacjenta. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20803 - Asaris (100 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn? 20804 - Asaris (250 ?g + 50 ?g)/dawk? inhalacyjn?...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11 Pozwolenie nr 14970 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14972 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Tianeptine sodium | ATC: N 06 AX 14
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 100 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 100 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atorvasterol, 10 mg: Pozwolenie nr 14155 Atorvasterol, 20 mg: Pozwolenie nr 14156 Atorvasterol, 40 mg: Pozwolenie...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20931 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ipratropium bromide | ATC: R 03 BB 01
aerozol inhal. [roztw.]; 20 µg/dawk?, 10 ml (200 dawek)
...odpowiada oko?o 200 dawkom. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21990 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6,25 mg: Pozwolenie Nr 14124 12,5 mg: Pozwolenie Nr 14123 25 mg: Pozwolenie...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
Baclofen | ATC: M 03 BX 01
tabl.; 10 mg, 50 szt. tabl.; 25 mg, 50 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BACLOFEN POLPHARMA, 10 mg, tabletki BACLOFEN POLPHARMA, 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Baclofen Polpharma 10 mg: bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
zaw. do nebulizacji; 0,125 mg/ml, 20 amp. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,25 mg/ml, 20 amp. 2 ml zaw. do nebulizacji; 0,5 mg/ml, 20 amp. 2 ml
...z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwa? 9 mg/ml (0,9%). Okres wa?no?ci po rozcie?czeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Benodil 0,125 mg/ml: Pozwolenie nr 23293 Benodil 0,25 mg/ml: Pozwolenie nr 23294...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana, z wyt?oczeniem BCM 50 po jednej stronie...
Amikacin | ATC: J 01 GB 06
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 4 ml
...pacjenta. Przygotowane roztwory do infuzji, niezawieraj?ce ?rodka konserwuj?cego, mo?na przechowa? w temperaturze od 2°C do 8°C nie d?u?ej ni? 24 godziny. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 125 mg/ml Pozwolenie nr R/0614 250 mg/ml Pozwolenie nr R/0613 9. DATA...
Cladribine | ATC: L 01 BB 04
inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
Cefazolin | ATC: J 01 DB 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...Dawka Zalecane rozpuszczalniki Obj?to?? Obj?to?? St??enie rozpuszczalnika roztworu roztworu 1 g woda do wstrzykiwa? 2,5 ml 3 ml 330 mymi 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4719 9. DATA WYDANL? PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IDATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 250 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 500 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
...0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12 Biofuroksym 250 mg: 8068 Biofuroksym 500 mg: 8069 Biofuroksym 750 mg: R/0594 9. DATA...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol.
...9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwa?. 12 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU nr R/0595 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 125 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz opisanych w p. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Dawka 125 mg R/3605 Dawka 250 mg R/3606 Dawka 500 mg R/3607 9...
Cefotaxime | ATC: J 01 DD 01
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
...gdy? cefotaksym jest niestabilny w tych roztworach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotaksym, 1 g: pozwolenie nr R/0593 Biotaksym, 2 g: pozwolenie nr 16527 9. DATA WYDANIA...
Ceftriaxone | ATC: J 01 DD 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
...roztwory zawieraj?ce wap? mo?na podawa? kolejno jeden po drugim, je?eli linie infuzyjne zostan? starannie przep?ukane pomi?dzy infuzjami odpowiednim, zgodnym farmaceutycznie roztworem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 18 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotrakson, 1 g: Pozwolenie nr R/0796 Biotrakson, 2 g: Pozwolenie nr 10101 9. DATA...
Ceftazidime | ATC: J 01 DD 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...odbarczaj?cej przez korek fiolki przed ca?kowitym rozpuszczeniem leku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lubjego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biotum 500 mg: pozwolenie R/3609 nr Biotum l g: pozwolenie nr R/0592 Biotum 2...
krople do oczu; 2 mg/ml, 1 op. 5 ml
...5 ml. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20094 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?elki; , 1 op. 240 g
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 200 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 50 ml
...okres trzech dni. Niezu?yty roztwór nale?y wyrzuci?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelpli?ska 19, 83-200 Starogard Gda?ski 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9488 21 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...