O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...nieprzezroczysty. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybice powierzchowne Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu nast?puj?cych zaka?e? grzybiczych, je?li leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niew?a?ciwe: - grzybice skóry g?adkiej (np. grzybica tu?owia, grzybica podudzi, grzybica stóp i grzybica d?oni); - ?upie? pstry (Pityriasis versicolor). Grzybice uk?adowe Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu grzybic uk?adowych, takich jak kandydoza, aspergiloza i histoplazmoza. Nale?y...
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...6.6 Instrukcja dotycz?ca Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania i usuni?cia jego pozosta?o?ci Nie ma specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Premier Research GmbH Birkenweg 14 D-64295 Darmstadt Germany 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17262 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2010...