ma?? doodbytnicza; 4 mg/g, 1 op. 30 g
...30 g Tuba aluminiowa z bia?? zakr?tk? z LDPE w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH Wielka Brytania 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12664 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02-02...
?el; 2 g, 1 op. 60 g
...x 60 g Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH Wielka Brytania 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12640 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 25.01...