Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cardilopin, 2,5 mg: Pozwolenie nr 9073, Cardilopin, 5 mg: Pozwolenie nr...
kaps. twarde; 10/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 10/5 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/5 mg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 24 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 19611, 19612, 19613, 19614 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Sp. z o.o. ul.17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22674, 22675, 22676, 22677 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Sp. z o.o. ul.17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22678, 22679, 22680, 22681 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
...specjalist? lub szpital, do stosowania pod sta?ym nadzorem specjalisty. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ketilept 25 mg: 12963 Ketilept 100 mg: 12964 Ketilept 200 mg...
Allopurinol | ATC: M 04 AA 01
tabl.; 100 mg, 50 szt. tabl.; 300 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45D 13 02-146 Warszawa 8. NUMER POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki 100 mg: R/1632 Tabletki 300 mg: 4148 9. DATA WYDANIA...
aerozol podj?zykowy; 400 µg/dawk?, 11 g (200 dawek) aerozol podj?zykowy; 400 µg/dawk?, 11 g (200 dawek)
...g?owic? rozpylaj?c? ku górze. Patrz tak?e punkt 6.4. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1568 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PROTERAPIA Spó?ka z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9948 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Levomepromazine | ATC: N 05 AA 02
tabl. powl.; 25 mg, 50 szt.
kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 6,25 mg, 30 szt. (3 blistry) tabl.; 6,25 mg, 60 szt. (6 blistrów)