tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 28 szt.
tabl. rozp.; 200 mg, 5 szt. tabl. rozp.; 200 mg, 60 szt.
...0 Tel: +32 2 46101 36 België 23 Eesti Norge Orphan Europe AB Orphan Europe AB Tel: + 46 8 545 80 230 Tlf : +46 8 545 80 230 Rootsi Sverige ?????? Österreich Recordati Hellas Orphan Europe (Germany) GmbH ???: +30 210 6773822 Tel: +49 731 140 554 0 Deutschland Espańa Polska Orphan Europe S.L.U. Orphan Europe SARL Tel: + 34 91 659 28...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje i wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 16339 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
prosz. do przyg. roztw. doust.; , 2 sasz. prosz. do przyg. roztw. doust.; , 50 sasz.
...Nale?y miesza? zawarto?? szklanki przez 2-3 minuty. Je?eli zawarto?? rozgrzeje si? podczas mieszania, przed wypiciem nale?y odczeka? do momentu jej och?odzenia. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Casen Recordati S.L. Autovía de Logro?o, Km 13,300 50180 Utebo Zaragoza Hiszpania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21337 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 11 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14955 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa 11 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14954 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 20/20 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22065 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18397 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
prosz. doust.; 1 g, 1 op. 180 g
kaps. twarde; 150 mg, 100 szt. kaps. twarde; 50 mg, 100 szt.
kaps.; 100 mg, 10 szt.
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...powinny dotyka? pokruszonych lub prze?amanych tabletek produktu Finxta z powodu mo?liwo?ci wch?oni?cia finasterydu i potencjalnego ryzyka dla m?skiego p?odu (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12920 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
krem dopochwowy; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...wci?ni?cie t?oka. Wyj?? dozownik z pochwy bez przesuwania t?oka. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Civitali 1 20148 Mediolan W?ochy 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8434 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
globulki dopochwowe; 600 mg, 1 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Civitali 1 20148 Mediolan W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8433 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 25 mg/ml, 4 amp. 10 ml
Lercanidipine | ATC: C 08 CA 13
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? . Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21338 21339 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18395 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 20/10 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 18396 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 20/20 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22077 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Nebivolol | ATC: C 07 AB 12
tabl.; 5 mg, 28 szt.
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 4 amp. 2 ml
czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt.
krem doodbytniczy; (50 mg+ 20 mg)/g, 1 tuba 30 g
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...stosowania 15 Po u?yciu nale?y szczelnie zamkn?? opakowanie (butelk?). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer: 14349 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 2,5 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 5 mg, 28 szt.
Losartan potassium | ATC: C 09 CA 01
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt.
...GmbH Tel: + 353 16 42 00 21 Tel: + 386 (0) 59082480 Ísland Slovenská republika Nycomed GmbH Nycomed s.r.o. Ţýskalandi Tel: + 421202060 2600 Sími: + 49 7531 84-0 Italia Suomi/Finland Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Oy Leiras Finland Ab S.p.A. Puh/Tel: + 358 20 746 5000 Tel: + 3902487871 ?????? Sverige Nycomed Hellas S.A. Nycomed AB ?????? Tel: + 46 8...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 2 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 28 szt.