inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 200 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg/3 g, 20 sasz. 3 g
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 100 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 5 amp.
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 10 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
dra?.; 10 mg, 30 szt. dra?.; 10 mg, 50 szt.
prosz. do inhal.; 50/250 µg/dawk?, 1 inhal. 60 dawek prosz. do inhal.; 50/500 µg/dawk?, 1 inahal. 60 dawek
tabl. mus.; 10 mg, 10 szt.
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl.; 1000 mg, 6 szt.
inj.; 15 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml
tabl. mus.; 30 mg, 20 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,2 g, 5 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 600 mg, 5 fiol.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 20 szt.
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt. tabl. powl.; 625 mg, 21 szt.
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 70 ml
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 625 mg, 14 szt.
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 1 g, 14 szt.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 312 mg/5 ml, 1 fl. 100 ml
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
tabl.; 500 mg+ 15 mg, 10 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.