O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. dom./podsk. [prosz.+ rozp.]; 10 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...obrócenie jej o ?wier? obrotu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMERPOZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3468 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml
...niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie nale?y ponownie zak?ada? os?onek na ig?y. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16803 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
inj. [zaw.]; 160 j.m., 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...uzyskania jednorodnej zawiesiny. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7568 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. [zaw.]; , 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...jednorodnej, m?tnej, bia?awej zawiesiny. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10653 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inj. [zaw.]; 0,5 ml (1 daw.), 1 amp.-strzyk. (+2 ig?.)
...??????, Latvija, Lietuva, Sanofi Pasteur MSD, Magyarorszįg, Malta, Polska, Romānia, Tel: +31.23.567.96.00 Slovenija, Slovenskį republika Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00 Danmark Norge Sanofi Pasteur Denmark filial af SPMSD AB, Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29 Tlf: +47. 67.50.50.20 Deutschland Österreich Sanofi Pasteur MSD GmbH, Sanofi Pasteur MSD GmbH...
Hepatitis B vaccine | ATC: J 07 BC 01
inj. dom. [zaw.]; 10 µg, 1 fiol. 1 ml inj. dom. [zaw.]; 40 µg, 1 fiol. 1 ml inj. dom. [zaw.]; 5 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...Deutschland Nederland Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49.6224.5940 Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00 Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200 Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20 ?????? Österreich ?????? ?.?., ???: +30.210.8009111 Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91 14 Espańa Polska Sanofi Pasteur MSD S...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/ Belgique /Belgien Lietuva Sanofi Pasteur MSD Sanofi ? Aventis Lietuva, UAB Tél/Tel: +32 2 726.95.84 Tel.: +370 5 2730967 ???????? Luxembourg/Luxemburg Sanofi Pasteur S.A. Sanofi Pasteur MSD Te?.: +359 2 970 53 00 Tél: +32 2 726.95.84 ?eskį republika Magyarorszįg Sanofi Pasteur sanofi-aventis zrt divize. vakcķn sanofi-aventis, s.r.o. Tel.: +36...
inj. [zaw.]; , 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...poprzez jej obrócenie o 90°. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0502 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. podsk. [prosz.+ rozp.]; , 1 fiol.+ 1 fiol.
...Deutschland Nederland Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49.6224.5940 Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00 Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144 200 Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20 ?????? Österreich ?????? ?.?., ???: +30.210.8009111 Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91 14 Espańa Polska Sanofi Pasteur MSD S...
inj. dom. [prosz.+ zaw.]; , 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
...wstrz?sn?? zawarto?ci? strzykawki przed podaniem. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10130 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 8 Data wydania pierwszego pozwolenia...
Rota virus vaccine | ATC: J 07 BH 01
roztw. doust.; , 1 tuba 2 ml
...Deutschland Nederland Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49 30 499198-0 Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00 Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144 200 Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20 ?????? Österreich ?????? ?.?., ???: +30.210.8009111 Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91 14 Espańa Polska Sanofi Pasteur MSD...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 0,5 ml (1 dawka), 1 amp.-strzyk.
...poniewa? mog? one inaktywowa? wirusa. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6610 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Levofloxacin | ATC: J 01 MA 12
inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 ml
...Streptococcus pyogenes Tlenowe bakterie Gram-ujemne Eikenella corrodens Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri Bakterie beztlenowe Peptostreptococcus Inne Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis...elektrolity). Niezgodno?ci farmaceutyczne, patrz punkt 6.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 D-65 926 Frankfurt nad Menem Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA...
inj. [zaw.]; , 1 fiol. 0,5 ml
...powinny by? odpowiednio usuni?te. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4759 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. dom./podsk. [roztw.]; 0,025 mg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w zgodnie z lokalnymi przepisami.       7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU   Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja       8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU   9523       9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Rabies vaccine | ATC: J 07 BG 01
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; 2,5 j.m./0,5 ml, 1 fiol.+ 1 strzyk.
...zawiesiny ? wstrzykn??. 7 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sanofi Pasteur S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0024 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...