inf. [konc. do przyg. roztw.]; 8 mg/ml, 1 fiol. 1 ml
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Savient Pharma Ireland Limited Mespil House Sussex Road Dublin 4 Irlandia 12 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Bio-Technology General (Israel) Ltd. Be'er Tuvia Industrial Zone P.O. Box 571 Kiryat Malachi 83104 Izrael Nazwa i...