sh: +Mayr=status!!warn!!level!: nie znaleziono poleceniaWielka Baza ChPL