O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krem; , 1 tuba 50 g
...kremu, umieszczony w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7867 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28...
ma??; , 1 tuba 50 g
...ma?ci, umieszczony w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7868 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28...
inj. [roztw.]; 15 mln j.m./ml, 1 zest. inj. [roztw.]; 25 mln j.m./ml, 1 zest.
...po uko?czeniu wlewu. Okres pó?trwania w fazie eliminacji wynosi? oko?o 2 godzin. St??enie interferonu w moczu by?o poni?ej poziomu wykrywalno?ci po podaniu któr?kolwiek z trzech dróg. W badaniach klinicznych monitorowanych przez Schering-Plough, u pacjentów otrzymuj?cych IntronA wykonywano testy w celu wykrycia czynników neutralizuj?cych interferon w próbkach krwi. Czynniki neutralizuj?ce interferon s? przeciwcia?ami, które neutralizuj? aktywno?? przeciwwirusow? interferonu. Cz?sto?? wyst?powania czynników neutralizuj?cych u pacjentów...
NeoAfrinOTC-18
Pseudoephedrine sulphate + Dexbrompheniramine | ATC: R 01 BA 52, R 06 AB 52
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 120 mg+ 6 mg, 6 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 120 mg+ 6 mg, 8 szt.
...tabletek (1 blister po 10 tabletek) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1995/Z; Pozwolenie nr R/1217 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Posaconazole | ATC: J 02 AC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol.
zaw. doust.; 40 mg/ml, 1 op. 105 ml
...I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 65 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Cenexi HSC, 2, rue Louis Pasteur; 14200 Hérouville St Clair, Francja Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, Zone A, BE-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego...
Ganirelix | ATC: H 01 CC 01
inj. [roztw.]; 0,25 mg/0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...o.o. ???: + 30 210 98 97 300 Tel.: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma, Lda. Tel.: +34 91 321 06 00 Tel: + 351 214 465 808 msd_info@merck.com clic@merck.com France România MSD France Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L...
inj. dom./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 300 j.m./0,36 ml, 1 zest.+ 6 igie?
...51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma, Lda. Tel: +34 91 321 06 00 Tel: + 351 214 465 700 msd_info@merck.com clic@merck.com France România Schering-Plough Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40 Tel: + 40 21 529...
Ribavirin | ATC: J 05 AB 04
kaps. twarde; 200 mg, 140 szt.
...o.o. ???: +30 210 98 97 300 Tel: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Merck Sharp & Dohme de Espańa, S.A. Schering-Plough Farma Lda Tel: +34 91 321 06 00 Tel: +351 21 4465808 msd_info@merck.com clic@merck.com France România MSD France Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél...
Temozolomide | ATC: L 01 AX 03
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki twarde. Kapsu?ki twarde maj? bia?e, nieprzezroczyste denko, zielone, nieprzezroczyste wieczko i oznakowane s? czarnym tuszem. Na wieczku znajduje si? napis ?Temodal?. Na denku znajduje si? napis ?5 mg?, logo Schering-Plough oraz dwa paski. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Temodal jest wskazany w leczeniu: - doros?ych pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi?, a nast?pnie w...
krem; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...leczniczego w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU 5 Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4018 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 22...
ma??; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...produktu leczniczego w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4019 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 50 mg+ 100 mg, 28 szt.
...WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 37 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30 - Zone A 2220 Heist-op-den-Berg BELGIA B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na recept? do zastrze?onego stosowania (patrz aneks...
tabl. powl.; 2,5 mg+ 1,5 mg, 28 szt.
...Sp.z o.o. ???: + 30-210 98 97 300 Tel.: +48 22 549 51 00 cora.greece.gragcm@merck.com msdpolska@merck.com Espańa Portugal Teva Pharma S.L.U Schering-Plough Farma, Lda. Tel: +34 91 387 32 80 Tel: + 351-214 465 700 clic@merck.com France România LABORATOIRE THERAMEX Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél: + 377 92 05...