O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 20 mg/0,2 ml, 10 amp.-strzyk. 0,2 ml inj. [roztw.]; 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 60 mg/0,6 ml, 10 amp.-strzyk. 0,6 ml inj. [roztw.]; 80 mg/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
...strzykawki nie nale?y wyrzuca? do domowego pojemnika na odpady. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SciencePharma spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa ul. Che?mska 30/34 00-725 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22989 (2000 j.m. (20 mg)/0,2...