inj. [roztw.]; 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml