roztw. dentystyczny; (1,11 mg+ 50 mg)/g, 1 but. 13 ml
...zawieraj?ca 13 ml roztworu. Opakowanie zewn?trzne - tekturowe pude?ko. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSUADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SEPTODONT 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ 0890 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
pasta dentystyczna; 100 mg/g, 1 tuba 4,5 g
...4,5 g pasty. Pude?ko tekturowe zawieraj?ce jedn? tub?. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SEPTODONT 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés FRANCJA - 3 - 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6333 7. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...do stosowania Wk?ad przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés FRANCJA 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3031 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...zastosowania Wk?ad przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania. Je?li tylko cz??? zawarto?ci wk?adu zosta?a zu?yta, pozosta?o?? nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SEPTODONT 58, rue du Pont Créteil 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/ 6793 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...zastosowania Wk?ad przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania. Je?li tylko cz??? zawarto?ci wk?adu zosta?a zu?yta, pozosta?o?? nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU SEPTODONT 58, rue du Pont Créteil 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/ 6794 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...