Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 25 mg, 12 szt.
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 50 mg, 12 szt.
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 100 mg, 12 szt.
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 14 szt.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 40 mg, 14 szt.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 80 mg, 14 szt.
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego. Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z rónych komórek, w...odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...