O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 25 mg, 12 szt.
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 50 mg, 12 szt.
Sildenafil | ATC: G 04 BE 03
tabl. powl.; 100 mg, 12 szt.
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 5 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 160 mg, 14 szt.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 40 mg, 14 szt.
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl. powl.; 80 mg, 14 szt.
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego. Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z rónych komórek, w...odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...
Montelukast | ATC: R 03 DC 03
tabl. do rozgr. i ?ucia; 4 mg, 28 szt.
...W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R 03 DC 03 Leukotrieny cysteinylowe (LTC , LTD , LTE ) to eikozanoidy o silnym dzia?aniu zapalnym, 4 4 4 uwalniane z ró?nych komórek, w...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sigillata Limited, Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH, Wielka Brytania...