inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Megestrol acetate | ATC: L 02 AB 01
tabl.; 160 mg, 100 szt.
...pojemnik w kolorze bursztynowym ze szczelnym polipropylenowym korkiem. Opakowanie zewn?trzne: kartonowe pude?ko. Vwelko?? opakowania: 30 i 100 tabletek. 6.6. Instrukcja dotycz?ca sposobu u?ycia leku Wed?ug zalece? lekarza. 7. Wytwórca S.C. SINDAN S.R.L., 11 Ion Michalache Blvd., 781681 Bucharest 1, Rumunia a. ?wiad. Rej. MZ. Nr: 9545 9. Data pierwszego wpisu do rejestru: lipiec 2002 10. Data zatwierdzenia tekstu Charakterystyki ?rodka...