O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Megestrol acetate | ATC: L 02 AB 01
tabl.; 160 mg, 100 szt.
...pojemnik w kolorze bursztynowym ze szczelnym polipropylenowym korkiem. Opakowanie zewn?trzne: kartonowe pude?ko. Vwelko?? opakowania: 30 i 100 tabletek. 6.6. Instrukcja dotycz?ca sposobu u?ycia leku Wed?ug zalece? lekarza. 7. Wytwórca S.C. SINDAN S.R.L., 11 Ion Michalache Blvd., 781681 Bucharest 1, Rumunia a. ?wiad. Rej. MZ. Nr: 9545 9. Data pierwszego wpisu do rejestru: lipiec 2002 10. Data zatwierdzenia tekstu Charakterystyki ?rodka...