sh: +Nephew=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia