O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Butylscopolamine | ATC: A 03 BB 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...1 blister po 10 ampu?ek W pude?ku 10 blistrów po 10 ampu?ek pude?ku w 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sopharma Warszawa Sp. z 0.0. A1. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2866 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Galantamine | ATC: N 07 AA
inj. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
...ampu?ek w tekturowych pude?ku z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sopharma Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nivalin 2,5 mg/ml: R/1418 Nivalin 5 mg/ml: R/1419...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
Metamizole sodium | ATC: N 02 BB 02
tabl.; 500 mg, 10 szt.
...5 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20206 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; (500 mg+ 2 mg+ 0,02 mg)/ml, 10 amp. 5 ml
...szk?a, w blistrze PVC, w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 10 ampu?ek po 5 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sopharma Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3458 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Cytisine | ATC: N 07 BA
tabl. powl.; 1,5 mg, 100 szt.
...opakowania Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 100 tabletek (5 blistrów PVC/Al po 20 tabletek). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 Nr: R/3425 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...