O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
roztw. alergenowy do testów skórnych punktowych; , 1 fiol. 3 ml
tabl. podj?zykowe [alergeny py?ków traw]; , 3+ 28 szt. tabl. podj?zykowe [alergeny py?ków traw]; 300 IR, 30 szt.
...lakierem (winyl). Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES S.A.S. 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY, Francja Tel. 0033 (0) 1 55 59 20 00 Faks 0033 (0) 155 59 21 68 12 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA...
inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny py?ków ro?lin]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja 8 NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego (py?ki ro?lin) 8201 PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia zwierz?cego 8202 PHOSTAL - Wyci?gi...
inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja 8 NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego (py?ki ro?lin) 8201 PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia zwierz?cego 8202 PHOSTAL - Wyci?gi...
inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 1 fiol. 5 ml leczenie podtrzymuj?ce inj. podsk. zaw. [mieszanki wyci?gów alergenowych pochodzenia ro?linnego, zwierz?cego, roztoczy, grzybów]; , 4 fiol. 5 ml leczenie podstawowe
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja 8 NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego (py?ki ro?lin) 8201 PHOSTAL - Wyci?gi alergenowe pochodzenia zwierz?cego 8202 PHOSTAL - Wyci?gi...
roztw. do stos. podj?zykowego [mieszanki wyci?gów alergenowych]; , 2 fiol. 10 ml roztw. do stos. podj?zykowego [mieszanki wyci?gów alergenowych]; , 3 fiol. 10 ml
...ochronny i powtórzy? czynno?ci 7 i 8. 7 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES S.A.S. 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALORAL 300 Mieszanki wyci?gów alergenowych nr 10612 STALORAL 300 Wyci?gi alergenowe roztoczy kurzu...
roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny py?ków ro?lin]; , 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj?cego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny py?ków ro?lin]; , 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny roztoczy kurzu domowego]; , 2 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podtrzymuj?cego roztw. do stos. podj?zykowego [alergeny roztoczy kurzu domowego]; , 3 fiol. 10 ml zestaw do lecz. podstawowego
...trakcie transportu fiolki nale?y zawsze przenosi? w pozycji pionowej. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALLERGENES S.A.S. 6, rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU STALORAL -Wyci?gi alergenowe pochodzenia ro?linnego 8196 STALORAL -Wyci?gi alergenowe pochodzenia zwierz?cego 8197 STALORAL...