Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...00 produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o. ???: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22 576 9000 Espańa Portugal Stiefel Farma, S.A...
krem; 40 mg/g, 1 tuba 40 g
?el; (10 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 30 g ?el; (10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 15 g ?el; (10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g
?el; (20 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
?el; 0,5 mg/g, 1 tuba 30 g
roztw. do k?pieli ; , 1 but. 150 ml