granulat; 940 mg/g, 1 but. 266 g tabl.; 500 mg, 250 szt.
...zwykle mleczn? zawiesin?. Je?li granulat AMMONAPS nale?y doda? do jedzenia, p?ynu lub wody, wa?ne jest, aby przyj?? je natychmiast po wymieszaniu. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Sztokholm Szwecja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/99...