tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...pojedyncze) po 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr Donethon, 5 mg 14793 Donethon, 10 mg 14794 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl.; 1 mg, 7 szt.
...WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Mylan Hungary Kft Mylan utca 1 H-2900 Komįrom W?gry Synthon Hispania S.L. C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona Hiszpania Synthon s.r.o Brn?nskį 32/?p. 597 678 01 Blansko Republika Czeska Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego...