O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 1 fiol. 0,6 ml inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 2 fiol. 0,6 ml inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 7 fiol. 0,6 ml
...14 gazików nas?czonych alkoholem (7 tacek). Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Wielka Brytania Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277 Email: Medical.Dept@TMCPharma.com W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do podmiotu odpowiedzialnego. Wytwórca Wyeth Lederle...