inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 1 fiol. 0,6 ml inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 2 fiol. 0,6 ml inj. [roztw.]; 12 mg/0,6 ml, 7 fiol. 0,6 ml
...14 gazików nas?czonych alkoholem (7 tacek). Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny TMC Pharma Services Ltd. Lodge Farm Barn Elvetham Park Estate Fleet Road Hartley Wintney Hampshire RG27 8AS Wielka Brytania Tel: +44 1252 842255 Fax: +44 1252 842277 Email: Medical.Dept@TMCPharma.com W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do podmiotu odpowiedzialnego. Wytwórca Wyeth Lederle...