plaster leczniczy; 400 mg/g, 4 szt.
...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?Tolep? Sp. z o.o. ul. Parkowa 20 64-552 S?dziny tel. +48 61 867 64 21 fax. +48 61 867 64 24 e-mail: tolep@tolep.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17129 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA ODPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ JEGO PRZED?U?ENIA: 2010-08-04 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.