O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
plaster leczniczy; 400 mg/g, 4 szt.
...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?Tolep? Sp. z o.o. ul. Parkowa 20 64-552 S?dziny tel. +48 61 867 64 21 fax. +48 61 867 64 24 e-mail: tolep@tolep.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17129 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA ODPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ JEGO PRZED?U?ENIA: 2010-08-04 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.