tabl.; 15 mg, 20 szt.
...znajdowac' si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania usuwania i przygotowania leku do Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY DOPUSZCZENIE POZWOLENIE D0 OBROTU NA Tabuk Poland Sp. z...angiotensyny Il i inhibitorami cyklooksygenazy zwi?kszac istniej?ce mo?e zaburzenia czynno?ci nerek, wtym powodowa? nerek, która jest ostr? niewydolno?? zazwyczaj odwracalna. W zwi?zku z powy?szym zaleca si? ostro?no?? o odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...patrz punkt 6,3). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY DOPUSZCZENIE POSIADAJ?CY POZWOLENIE DO OBROTU NA Tabuk Poland Sp. 20.0. z siedziba w Warszawie ul. Capri 2/77 02-762 Warszawa 8. NUMER(-Y...zwi?zane hiponalremii biegunka naicz??ciej z i wymiotami, Inne zaburzenia Cz?sto: lik/udzi 11 pokarm/uwaga Obserwowano zaparcia zwi?zane loperamidtt, z przyjmowaniem irynotekanu z podzia?em i mi?dzy: (lub) nmno/erupi?: - u <1 O...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...10 x 20), 500 sztuk. Pojemniki HDPE z wieczkiem z LDPE w tekturowym pude?ku: 10, 20, 30, 50, 100, 200 sztuk. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? by? dost?pne w sprzeda?y. 18 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego. Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabuk Poland Sp. z o.o. ul. Rotmistrzowska 1, 02-951 Warszawa...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...10 x 20), 500 sztuk. Pojemniki HDPE z wieczkiem z LDPE w tekturowym pude?ku: 10, 20, 30, 50, 100, 200 sztuk. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? by? dost?pne w sprzeda?y. 18 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego. Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabuk Poland Sp. z o.o. ul. Rotmistrzowska 1, 02-951 Warszawa...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...10 x 20), 500 sztuk. Pojemniki HDPE z wieczkiem z LDPE w tekturowym pude?ku: 10, 20, 30, 50, 100, 200 sztuk. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego. 18 Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabuk Poland Sp. z o.o. ul. Rotmistrzowska 1, 02-951 Warszawa...