krople do uszu; 2 mg/ml, 15 amp. 0,25 ml
...15 ampu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
krople do uszu [roztw.]; (3 mg+ 0,25 mg)/ml, 1 but. 10 ml
...do ucha i z zakr?tk? z HDPE. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul.Bankowa 4 44-100 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
tabl. do ssania; 5 mg+ 1 mg, 24 szt.
...tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6, Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z 0.0.; ul. Bankowa 4 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10. DATA...
spray; (20 mg+ 5 mg)/10 ml, 1 but. 30 ml
...rurka, zakr?tka i kaniula (PP, PE, stal nierdzewna, ?ywice butylowe i acetalowe). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z 0.0.; ul.Bankowa 4; 44-100 Gliwice, 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...produktu leczniczego Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU     7       TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...6, Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...