O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do uszu; 2 mg/ml, 15 amp. 0,25 ml
...15 ampu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20161 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23...
krople do uszu [roztw.]; (3 mg+ 0,25 mg)/ml, 1 but. 10 ml
...leku do ucha. Butelki zamykane s? polietylenow? zakr?tk?. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Numer pozwolenia: 20095 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. do ssania; 5 mg+ 1 mg, 24 szt.
...tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6, Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z 0.0.; ul. Bankowa 4 Gliwice 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 10. DATA...
spray; (20 mg+ 5 mg)/10 ml, 1 but. 30 ml
...rurka, zakr?tka i kaniula (PP, PE, stal nierdzewna, ?ywice butylowe i acetalowe). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci podczas przechowywania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z 0.0.; ul.Bankowa 4; 44-100 Gliwice, 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UZENIA...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...produktu leczniczego Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU     7       TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...6, Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...