inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...uleg? zmianie (np. je?li wyst?pi?o zm?tnienie roztworu lub wytr?cenie osadu) nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al...Holandia Pantozol i.v. Norwegia Somac Polska Controloc Portugalia Pantoc IV Rumunia Controloc i.v. S?owacja Controloc i.v. S?owenia Controloc 40 mg pra?ek za raztopino za injiciranje Hiszpania Anagastra 40 mg...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305...Luksemburg Pantozol-20, Panto-Byk-20 33 Holandia Norwegia Pantozol 20 mg Polska Somac Portugalia Controloc 20 Rumunia Pantoc, Zurcal, Apton, Pantoprazol ALTAN 20 mg S?owacja Controloc 20 mg S?owenia Controloc 20...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 100 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305...Controloc, Zurcazol W?gry Controloc 40 mg Irlandia Protium W?ochy Pantorc, Pantopan, Pantecta, Peptazol ?otwa Controloc 40 mg Litwa Controloc 40 mg Luksemburg Pantozol-40, Panto-Byk-40 Holandia Pantozol Norwegia Somac Polska...
Roflumilast | ATC: R 03 DX 07
tabl. powl.; 500 µg, 30 szt.
...GmbH Takeda Pharma Ges.m.b.H. Tel: + 49 7531-3666 4267 Tel: + 43 (0) 800-20 80 50 servicecenter@nycomed.de Eesti Polska Nycomed SEFA AS Nycomed Pharma Sp. z o.o. Tel: + 372 6177 669 Tel.: +48 22 608 13 00 ?????? Portugal TAKEDA ????? ?.?. Nycomed Portugal ? Produtos Farmacęuticos, T??: + 30 210 672 9570 Lda. gr.info@takeda.com...
Dexlansoprazole | ATC: A 02 BC 06
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 30 mg, 28 szt. kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 60 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Wytwórca Takeda Italia S.p.A. Via Crosa, 86 28065 - Cerano (NO) W?ochy Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz?onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nast?puj?cymi nazwami: Belgia, Niemcy, Litwa, Polska: Dexilant. W?ochy, Portugalia: Gladexa...
kaps. twarde o zmod. uwalnianiu; 200 mg, 30 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4501 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.10.1999 / 02.12.2004 / 03.11.2005 / 21.05.2008 / 07.12.2009 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
kaps. twarde o zmod. uwalnianiu; 300 mg, 30 szt.
...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4502 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.10.1999 / 02.12.2004 / 03.11.2005 / 29.04.2008 / 07.12.2009 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU...
aerozol do nosa; 100 µg, 20 dawek aerozol do nosa; 200 µg, 40 dawek aerozol do nosa; 50 µg, 10 dawek
matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 1 szt. (3,0x2,5 cm) matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 1 szt. (9,5x4,8 cm) matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 2 szt. (4,8x4,8 cm)
tabl. powl.; 12,5 mg/850 mg, 10 szt.
...777 nl.medical.info@takeda.com Deutschland Norge Takeda GmbH Takeda Nycomed AS Tel: 0800 825 3325 Tlf: +47 6676 3030 medinfo@takeda.de infonorge@takeda.com Eesti Österreich Takeda Pharma AS Takeda Pharma Ges m.b.H Tel: +372 6177 669 Tel: +43 (0) 800-20 80 50 ?????? Polska TAKEDA ????? ?.? Takeda Polska Sp. z o.o. Tel: +30 210...
kaps.; 50 µg+ 37,5 µg, 30 szt.