tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...43(0)800 20 80 50 Espańa Polska Lilly S.A. Takeda Polska Sp. z o.o. Tel: + 34 (91) 663 50 00 Tel.: +48 22 608 13 00 France Portugal Takeda France Lilly Portugal - Produtos Farmacęuticos, Lda Tél: +33 1 46 25 16 16 Tel: + 351 21 412 6600 Hrvatska România Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o Eli Lilly România S.R.L...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
Roflumilast | ATC: R 03 DX 07
tabl. powl.; 500 µg, 30 szt.
...30 210 6871500 Tel: +43 1 711 31 0 Espańa Polska AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel: +34 91 301 91 00 Tel.: +48 22...WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Takeda GmbH Miejsce wytwarzania Oranienburg Lehnitzstrasse 70-98 D-16515 Oranienburg Niemcy B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I...
aerozol do nosa; 100 µg, 20 dawek aerozol do nosa; 200 µg, 40 dawek aerozol do nosa; 50 µg, 10 dawek
matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 1 szt. (3,0x2,5 cm) matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 1 szt. (9,5x4,8 cm) matryca z klejem do tkanek; 5 mg+ 2 j.m., 2 szt. (4,8x4,8 cm)
tabl. powl.; 12,5 mg/850 mg, 10 szt.
...777 nl.medical.info@takeda.com Deutschland Norge Takeda GmbH Takeda Nycomed AS Tel: 0800 825 3325 Tlf: +47 6676 3030 medinfo@takeda.de infonorge@takeda.com Eesti Österreich Takeda Pharma AS Takeda Pharma Ges m.b.H Tel: +372 6177 669 Tel: +43 (0) 800-20 80 50 ?????? Polska TAKEDA ????? ?.? Takeda Polska Sp. z o.o. Tel: +30 210...