O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 30 mg, 14 szt. tabl.; 45 mg, 84 szt.
...2649600 takeda-belgium@takeda.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ?????? ???????? Takeda Belgium ???.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29 Tél/Tel: +32 2 464 06 11 takeda-belgium@takeda.com ?eskį republika Magyarorszįg ELI LILLY ?R, s.r.o. Lilly Hungįria Kft. Tel: + 420 234 664 111 Tel: + 36 1 328 5100 Danmark Malta Takeda Pharma A/S Takeda Italia...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...bia?awym kr??kiem sprasowanego proszku lub proszkiem do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji, dostarczanym w szklanej fiolce. Opakowanie leku Adcetris zawiera jedn? fiolk?. Podmiot odpowiedzialny Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd. 61 Aldwych London WC2B 4AE Wielka Brytania Wytwórca Takeda Italia S.p.A. Via Crosa, 86 28065 Cerano (NO) W?ochy Data ostatniej aktualizacji ulotki: Ten lek zosta? warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza...
Policresulen | ATC: G 01 AX 03
globulki; 90 mg, 6 szt.
...zawieraj?cy 6 globulek oraz torebka z polietylenowymi os?onkami na palec, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1797 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol inhal. [roztw.]; 80 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek aerozol inhal. [roztw.]; 80 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...od -10°C do 40°C. Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 9 /10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11230 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
aerozol inhal. [roztw.]; 160 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek aerozol inhal. [roztw.]; 160 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...od -10°C do 40°C. Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 9 /10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11231 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
syrop; 15 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ambroksol Takeda, 15 mg/ 5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop o smaku malinowym. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ostre i przewlek?e schorzenia dróg oddechowych przebiegaj?ce z utrudnieniem...
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ambroksol Takeda, 30 mg/ 5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu (Ambroxoli hydrochloridum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop o smaku bananowym. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ostre i przewlek?e schorzenia dróg oddechowych przebiegaj?ce z utrudnieniem...
Menthol | ATC: M 02 AX, R 01 AX
p?yn doust./na skór?; , 1 but. 100 ml p?yn doust./na skór?; , 1 but. 150 ml p?yn doust./na skór?; , 1 but. 250 ml
...bezbarwnego szk?a z kroplomierzem i zakr?tk? z polietylenu lub polipropylenu w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE...
Benzoyl peroxide | ATC: D 10 AE 01
?el; 100 mg/g, 1 tuba 30 g ?el; 50 mg/g, 1 tuba 30 g
...30 g ?elu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie dotyczy. 3/4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Benzacne ?el 50 mg/g - R/2322 Benzacne ?el 100 mg/g...
prosz. do przyg. roztw. doust.; , 2 sasz. prosz. do przyg. roztw. doust.; , 50 sasz.
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 7 szt.
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
...w fiolce lub produkt, którego wygl?d uleg? zmianie (np. je?li wyst?pi?o zm?tnienie roztworu lub wytr?cenie osadu) nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8330...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 100 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt. tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4787...
Roflumilast | ATC: R 03 DX 07
tabl. powl.; 500 µg, 30 szt.
...I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 15 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Takeda GmbH Miejsce wytwarzania Oranienburg Lehnitzstrasse 70-98 D-16515 Oranienburg Niemcy B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na recept?. C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA...
Dexlansoprazole | ATC: A 02 BC 06
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 60 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa 18 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21616 21617 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Dexlansoprazole | ATC: A 02 BC 06
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 30 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa 18 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21616 21617 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Morphine | ATC: N 02 AA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 20 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 30 mg, 20 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 60 mg, 20 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Doltard, 10 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu - R/7248 Doltard, 30...
Urapidil | ATC: C 02 CA 06
inj. [roztw.]; 25 mg/5 ml, 5 amp. 5 ml
...przechowywano go w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1798 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 20 mg, 14 szt. tabl.; 40 mg, 14 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...Belgien Luxembourg/Luxemburg Takeda Pharmaceuticals Benelux bvba Takeda Pharmaceuticals Benelux bvba Tél/Tel: +32 (0) 2 529 5932 Tél/Tel: + 32 (0) 529 5932 ???????? Magyarorszįg Takeda Global R & D Centre (Europe) Takeda Global R & D Centre (Europe) Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000 Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000 ?eskį republika Malta Takeda Global R & D Centre (Europe) Takeda Italia Farmaceutici...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 250 mg, 30 szt.
...uwalnianiu w 3 blistrach po 10 sztuk. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6654 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 12 sasz. 5 g prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 8 sasz. 5 g
...Saszetki z folii czterowarstwowej: papier/PE/Al/jonomer. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10849 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Midodrine | ATC: C 01 CA 17
tabl.; 2,5 mg, 20 szt.
...tabletek w dwóch blistrach po 10 sztuk. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 6 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2682 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
aerozol do nosa; 100 µg, 20 dawek aerozol do nosa; 200 µg, 40 dawek aerozol do nosa; 50 µg, 10 dawek
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
system transdermalny; 100 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 12 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 25 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 50 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 75 µg/h, 5 szt.
...systemów. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w sprzeda?y. Podmiot odpowiedzialny Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03 Wytwórca Takeda Pharma A/S PO BOX 88 Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Dania Takeda GmbH Robert-Bosch-Strasse 8 78224 Singen Niemcy Data zatwierdzenia ulotki: 02...
syrop; , 1 but. 300 g syrop; , 1 but. 600 g
...pude?ku zawieraj?ca 300 g i 600 g syropu. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 5/6 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0352 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Ixazomib | ATC: L 01 XX 50
kaps. twarde; 2,3 mg, 3 szt.
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
...100 i 180 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11390 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
...120 i 180 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12229 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Rupatadine | ATC: R 06 AX 28
roztw.; 1 mg/ml, 1 but. 120 ml