O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...gabeksat, ulinastatyna) Zmienne dzia?anie Rocuronium Tamarang: - Podawanie innych niedepolaryzuj?cych leków blokuj?cych przewodnictwo nerwowo-mi??niowe jednocze?nie z Rocuronium Tamarang mo?e spowodowa? os?abienie lub wzmocnienie blokady nerwowo-mi??niowej, w zale?no?ci ich rodzaju i kolejno?ci podawania. - Suksametonium podane po podaniu Rocuronium Tamarang mo?e spowodowa? wzmocnienie lub os?abienie blokady nerwowo-mi??niowej wywo?ywanej produktem Rocuronium Tamarang. Wp?yw Rocuronium Tamarang na inne leki Rocuronium Tamarang podany jednocze?nie z lidokain? mo?e...