O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...musz? znajdowa? si? w obrocie w danym kraju. Podmiot odpowiedzialny Teva B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Wytwórca Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irlandia Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia (Tylko dla Polski) Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...odpowiedzialny Wytwórca Teva B.V. Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 Swensweg5 2031 GA Haarlem 2031 GA Haarlem Holandia Holandia Pliva Croatia Ltd. Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb Chorwacja Teva Operations Poland Sp.z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Poland W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Lietuva Teva Pharma...
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Niemcy TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków Polska TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen W?gry TEVA Santé Rue Bellocier, 89100 Sens Francja TEVA PHARMA S.L.U. C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza Hiszpania Teva...
inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon. inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon.
...po trzy sk?adniki. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. 32 Computerweg 10 3542DR Utrecht Holandia Wytwórca GP-Pharm Polígon Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona) Hiszpania Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska Data ostatniej aktualizacji...
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt. tabl. powl.; 50 mg, 4 szt.
...B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 38 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnegych za zwolnienie serii Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska HBM Pharma s.r.o Sklabinská 30 036 80 Martin S?owacja Medicamentos Internacionales, S.A. c/ Solana, n°26 28850...
kaps. twarde; 100 mg, 5 szt. kaps. twarde; 140 mg, 5 szt. kaps. twarde; 180 mg, 5 szt. kaps. twarde; 20 mg, 5 szt. kaps. twarde; 250 mg, 5 szt. kaps. twarde; 5 mg, 5 szt.
...2031 GA Haarlem Holandia Teva Santé Rue Bellocier 89100 Sens Francja Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustaufer Stra?e 378 93055 Regensburg Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Poland W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium S...
tabl. do ssania; , 30 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml (szklana)
...bezbarwnego roztworu. Lek Zoledronic Acid Teva jest dostarczany w opakowaniach zawieraj?cych 1, 4 lub 10 fiolek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82 H-2100 Gödöll? W?gry Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul...