O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 50 µg+ 500 µg, 1 inhal. 60 dawek
...Magyarorszįg Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyįr Zrt Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00 Danmark Malta Teva Denmark A/S Teva Pharmaceuticals Ireland Tlf: +45 44 98 55 11 L-Irlanda Tel: +353 51 321 740 Deutschland Nederland Teva GmbH Teva Nederland B.V. Tel: +49 731 402 08 Tel: +31 800 0228 400 Eesti Norge Teva...
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyįr Zrt. Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 6400 Danmark Malta Teva Denmark A/S Teva Pharmaceuticals Ireland Tlf: +45 4498 5511 L-Irlanda Tel: +353 51 321 740 Deutschland Nederland Teva GmbH Teva Nederland B.V. Tel: +800 53 23 66 48 Tel: +31 (0) 800 0228400 Eesti Norge Teva Eesti esindus Teva...
prosz. do inhal.; 160/4,5 µg/dawk?, 120 dawek prosz. do inhal.; 320/9 µg/dawk?, 60 dawek
...odpowiedzialny Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandia. Wytwórca Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Irlandia Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irlandia Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...???? Teva Magyarorszįg Zrt. Te?: +359 2 489 95 82 Tel.: +36 1 288 64 00 ?eskį republika Malta Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Drugsales Ltd. Tel: +420 251 007 111 Tel: +356 21 419 070 Danmark Nederland Teva Denmark A/S Teva Nederland B.V. Tlf: +45 44 98 55 11 Tel: +31 800 0228 400 Deutschland Norge TEVA GmbH Teva Norway...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...si? znajdowa? V\\\\\\\\\\\\\\\\ obrocie. 11 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska...niewydolno?ci? serca zaleca sie przyjmowanie carvedilolu podczas posilku. b) zmniejszy? szybko?? wchlaniaitia i ryzyko wyst?pienia itiedoci?ttieitia t?tniczego. 4.3 Przeciwwskazania Niewydolno?? I serca klasy [V wg. klasyfikacji NYHA. wynragaj?ca stosowania do?ylnych leków...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Magyarorszįg Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyįr Zrt. Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00 Danmark Malta Teva Denmark A/S Teva Pharmaceuticals Ireland Tlf: +45 44 98 55 11 L-Irlanda Tel: +353 51 321740 Deutschland Nederland TEVA GmbH Teva Nederland B.V. Tel: (+49) 731 402 08 Tel: +31 (0) 800 0228400 Eesti Norge Teva Eesti...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.
...republika Magyarorszįg Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyįr Zrt. Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00 Danmark Malta Teva Denmark A/S Teva Pharmaceuticals IrelandL-Irlanda Tlf: +45 44 98 55 11 Tel: +353 51 321740 Deutschland Nederland ratiopharm GmbH Teva Nederland B.V. Tel: +49 731 402 02 Tel: +31 (0) 800 0228400 Eesti Norge Teva Eesti...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Magyarorszįg Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyįr Zrt. Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00 Danmark Malta Teva Denmark A/S Teva Pharmaceuticals Ireland Tlf: +45 44 98 55 11 L-Irlanda Tel: +353 51 321740 Deutschland Nederland TEVA GmbH Teva Nederland B.V. Tel: (49) 731 402 08 Tel: +31 (0) 800 0228400 Eesti Norge Teva Eesti...
tabl. podpoliczkowe; 100 µg, 4 szt. tabl. podpoliczkowe; 400 µg, 4 szt.
...108 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. Computerweg 10 3542DR Utrecht Holandia Wytwórca: Cephalon France 20, rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort Francja W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium N.V./S.A.. Tél/Tel: +32 3 820...
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 op. 50 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00...konieczno?ci nale?y zmodyfikowa? dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. Amfoterycyna B: Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zaka?onym myszom z prawid?ow? i os?abion? czynno?ci?...fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. i.v. obserwowano u dzieci w wieku od 11 dni do 11...
syrop; 5 mg/ml, 1 op. 150 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...konieczno?ci nale?y zmodyfikowa? dawkowanie amitryptyliny i nortryptyliny. Amfoterycyna B. Jednoczesne podawanie flukonazolu i amfoterycyny B zaka?onym myszom z prawid?ow? i os?abion? czynno?ci?...fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki 3 mg/kg mc. i.v. obserwowano u dzieci w wieku od 11 dni do 11...
kaps. twarde; 100 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
kaps. twarde; 300 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
kaps. twarde; 400 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 600 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 800 mg, 100 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 13 ul. Emilii Plater 53...79 600?1800 30-49 300?900 15-29 150 b ?600 <15 c 150 b ?300 a Ca?kowita dawka dobowa powinna by? podawana...których zalicza si? parametr dost?pno?ci biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, V /F. Farmakokinetyk? procesu eliminacji (parametry d farmakokinetyczne, które s? niezale?ne...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt. tabl. powl.; 150 mg, 3 szt.
...odpowiedzialny: Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi śt 13 4042 Debrecen W?gry Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tįncsics Mihįly śt 82 H-2100 Gödöll? W?gry Teva UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem 43 Holandia Teva Santé...
inj. [roztw.]; 3 mg, 1 amp.-strzyk. 3 ml
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...Arco-Str. 3, 89079 Ulm Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Polska Teva Pharma B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V. Teva Pharma Belgium N.V. Tel/Tél: +32 3 820 73...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 3 mg, 21 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...aktywowane bia?ko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór bia?ka C, niedobór bia?ka S...tolerowany u pacjentek z ?agodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynno?ci w?troby (stopie? B w skali Childa i Pugha). Grupy etniczne Wykazano brak istotnych...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 21 szt.
...20 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...aktywowane bia?ko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór bia?ka C, niedobór bia?ka S...tolerowany u pacjentek z ?agodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynno?ci w?troby (stopie? B w skali Childa i Pugha). Grupy etniczne Wykazano brak istotnych...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...Malta Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o Teva ????? ?.?. Tel: +- (420) 251 007 111 Tel: +30 210 72 79 099 Danmark Nederland Teva Denmark A/S Teva Nederland B.V. Tlf: +-45 44 98 55 11 Tel: +31 (0) 800 0228400 Deutschland Norge Teva GmbH Teva Sweden AB Tel: 49 351 834 0 Tlf: 46 42 12 11 00 Eesti Österreich Teva...
inj. [roztw.]; 6 mg, 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (z zabezp. ig?y)
...znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Niemcy Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG UAB "Sicor...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 30 szt.
...7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...od?ywiania Bardzo rzadko: podczas d?ugotrwa?ego stosowania metforminy opisano zmniejszenie wch?aniania witaminy B ze zmniejszeniem jej st??enia w surowicy. Zaleca si? rozwa?enie takiej...czasie. Krwinki czerwone stanowi? prawdopodobnie drugi przedzia? dystrybucji. ?rednia obj?to?? dystrybucji (V ) mie?ci si? w zakresie od 63 do 276 l. d...
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 60 szt.
...wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...od?ywienia Bardzo rzadko: podczas d?ugoterminowego stosowania metforminy opisano zmniejszenie wch?aniania witaminy B ze zmniejszeniem st??enia w surowicy. Zaleca si? rozwa?enie takiej etiologii...czasie. Krwinki czerwone stanowi? prawdopodobnie drugi przedzia? dystrybucji. ?rednia obj?to?? dystrybucji (V ) mie?ci si? w zakresie od 63 do 276 l. d...
inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon. inf. [prosz.+ sk?adniki do przyg. konc. dyspersji liposomalnej]; 50 mg, 2 zest. 3 kompon.
...zestawy po trzy sk?adniki. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. 32 Computerweg 10 3542DR Utrecht Holandia Wytwórca GP-Pharm Polķgon Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22 08777 Sant Quintķ de Mediona (Barcelona) Hiszpania Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska Data ostatniej...
Follitropin alfa | ATC: G 03 GA 05
inj. [roztw.]; 450 j.m./0,75 ml, 1 wk?. (+10 igie?)
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 20 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 90 szt.
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00...tachykardia, pocenie si?, dr?enie, spl?tanie, nawet ?pi?czka. - Selektywnymi inhibitorami MAO typu B O?rodkowe objawy pobudzenia przypominaj?ce zespó? serotoninowy: biegunka, tachykardia, pocenie si?...przyjmowany niezale?nie od posi?ków. Dystrybucja Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (V =203 ± 40 l). Wi??e si? z bia?kami osocza w...
?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Wielka Brytania Eisai B.V. Strawinskylaan 1141 Toren C, 11e 1077 XX Amsterdam The Netherlands W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tél/Tel: +32 3 820 73 73 Tél/Tel...
tabl.; 1 mg, 28 szt.