O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10 mg, 25 szt. tabl. powl.; 25 mg, 25 szt.
...po 25 sztuk umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atarax, tabletki powlekane 10 mg: R/2940 Atarax, tabletki powlekane 25 mg: R/2941...
syrop; 10 mg/5 ml, 1 but. 200 ml
...strzykawk? dozuj?c? (polietylen/polistyren) do podawania doustnego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2939 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Brivaracetam | ATC: N 03 AX 23
tabl. powl.; 10 mg, 14 szt.
...UCB Pharma GmbH UCB Pharma B.V. Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 Eesti Norge UCB Pharma Oy Finland UCB Nordic A/S Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome) Tlf: + 45 / 32 46 24 00 ?????? Österreich UCB ?.?. UCB Pharma GmbH ???: + 30 / 2109974000 Tel: + 43-(0)1 291 80 00 Espańa Polska UCB Pharma...
CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...UCB Pharma Oy Finland UCB Pharma GmbH Tel: + 358 10 234 6800 Tel: + 43 (1) 291 80 00 ?????? Polska UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: + 30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacźuticos), Lda. Tel: + 34 / 91 570 34 44 Tel: + 351 / 21 302 5300 France Romānia UCB Pharma...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt.
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...
tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml tabl. powl.; 1 g, 100 szt. tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...UCB Pharma GmbH UCB Nordic A/S Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Eesti Österreich UCB Pharma Oy Finland UCB Pharma GmbH Tel: +358 10 234 6800 (Soome) Tel: +43 (1) 291 80 00 ?????? Polska UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: + 30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Levetiracetam...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...OBROTU Levetiracetam PharmaSwiss, 250 mg Levetiracetam PharmaSwiss, 500 mg Levetiracetam PharmaSwiss, 750 mg Levetiracetam PharmaSwiss, 1000 mg 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Levetiracetam PharmaSwiss, 250...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P . 450 Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny...Olanda/Nederland/ Niederlande/Holandia/ Paķses Baixos/Olanda/Nizozemska/ Holandsko/Alankomaat/Nederländerna Deutschland Italia Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L. Kandelstrasse 7 Via Luigi Rizzo, 8 79199 Kirchzarten I...
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...?.?. Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o ???: +- 30 210 72 79 099 Tel: +(48) 22 345 93 00 Espańa Portugal Teva Pharma, S.L.U. Teva Pharma - Produtos Farmacźuticos...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 20 szt. tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...kliniczne lub farmakokliniczne, z których dost?pne s? ilo?ciowe dane o bezpiecze?stwie (uzyskane z Banku Danych Dokumentacji UCB w czerwcu 1997 roku) obj??y ponad 3000 osób przyjmuj?cych piracetam bez wzgl?du na wskazanie, posta?...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC. Keresztśri śt. 30-38 1106 Budapest, W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIe...
Mesna | ATC: R 05 CB 05
aerozol do nosa; 50 mg/ml, 1 op. 12,5 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela, Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1844 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Rotigotine | ATC: N 04 BC 09
system transdermalny; 2 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 2 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 6 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 8 mg/24 h, 28 szt.
...UCB Pharma Oy Finland UCB Pharma GmbH Tel: + 358 10 234 6800 (Soome) Tel: + 43 (1) 291 80 00 ?????? Polska UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: +30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacźuticos), Lda Tel: + 34 / 91 570 34 44 Tel: + 351 / 21 302 5300 France Romānia UCB...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
granulat do przyg. zaw. doust.; 2400 mg/5 g, 30 sasz. 5 g
...60 saszetek po 5,0 g granulatu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela, Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8007. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1,2 g, 100 szt. tabl. powl.; 1,2 g, 20 szt. tabl. powl.; 1,2 g, 60 szt.
...10 lub 12 blistrów po 10 sztuk). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela, Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1839. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 90 szt.
...6 lub 10 blistrów po 15 sztuk). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruksela, Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1838. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
roztw. doust.; 200 mg/ml, 1 but. 200 ml roztw. doust.; 330 mg/ml, 1 but. 125 ml
...w postaci skalowanej strzykawki W tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma SA Allée de la Recherche 60 B-l O70 Bruksela, Belgia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nootropil, 400 mg, kapsu?ki: w POZWOIGI?@ m R/l 837 Nootropil, 800 mg...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1,2 g, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 800 mg, 90 szt.
Diosmin | ATC: C 05 CA 03
tabl.; 600 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 60 mg, 60 szt.
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 120 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 180 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 240 mg, 30 szt.
Alprostadil | ATC: C 01 EA 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 60 µg, 10 amp.
...tym przypadku lek nie nadaje si? do u?ytku! Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UCB Pharma GmbH Alfred - Nobel - Str. 10 7 40789 Monheim Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4312 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P . Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, 450 w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
tabl. powl.; 1000 mg, 100 szt. tabl. powl.; 1000 mg, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...acetamidowej. Wytwarzanie g?ównego metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy wspó?udziale w?trobowych izoenzymów cytochromu P . Hydroliz? grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym, 450 w komórkach krwi. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y...