O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 poj. 15 ml
...Butelka z HDPE zawieraj?ca 15 ml roztworu, z pompk? dozuj?c? w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Strona 4 z 5 US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8303...
tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 12 szt. tabl.; 60 mg+ 2,5 mg, 4 szt.
...pacjenta. 12 tabletek w blistrze PVC/Al w tekturowym pude?ku z ulotk? dla pacjenta. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11149 Strona 4 z 5 9...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...tekturowym pude?ku. Butelka zawiera 24 tabletki. Strona 7 z 8 Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11339 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...300 ml roztworu doustnego. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20561...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2,5 mg, 30 szt.
...30, 50, 60, 90 i 100 tabletek ulegaj?cych rozpadowi w jamie ustnej. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
...30, 50, 60, 90 i 100 tabletek ulegaj?cych rozpadowi w jamie ustnej. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8...
Loratadine | ATC: R 06 AX 13
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 10 mg, 7 szt.
...po 30 szt.) Strona 5 z 6 Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8808...
tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 65 mg, 50 szt.
...pojemnik po 50 szt.) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania pozosta?o?ci produktu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o. o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU Pozwolenie nr...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
granulat; 250 mg, 10 sasz.
...24 saszetki w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18596...
tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 24 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 25 mg, 6 szt.
...szt.) Butelka z HDPE z zakr?tk? z HDPE w tekturowym pude?ku. 50 szt. (1 butelka po 50 szt.) 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9601 9. DATA WYDANIA...
prosz. do przyg. roztw.; (650 mg+ 50 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
...tekturowym pude?ku 10 saszetek w tekturowym pude?ku 6.6. Instrukcja dotycz?ca sposobu przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwa- nia jego pozosta?o?ci. Zawarto?? saszetki rozpu?ci? w szklance gor?cej wody, wypi? ciep?y p?yn. Strona 4 z 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO...
krem; 10 mg/g, 1 op. 20 g
...20 g kremu z zakr?tk? z HDPE, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4078 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA...
Dorzolamide | ATC: S 01 EC 03
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml
...3 butelki X 5 ml, 6 butelek x 5 ml Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z 0?O? Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU m03 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 325 mg+ 30 mg+ 10 mg, 10 szt. tabl. powl.; 325 mg+ 30 mg+ 10 mg, 24 szt.
...1 blister po 10 szt.) 12 szt. (1 blister po 12 szt.) 24 szt. (2 blistry po 12 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4382 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 12 sasz. 4 g prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 8 sasz. 4 g
...Al/PE 5, 7, 8, 10, 12, 20 saszetek w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Zawarto?? saszetki rozpu?ci? w szklance gor?cej wody, wypi? ciep?y p?yn. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU...
tabl. powl.; 500 mg+ 30 mg+ 15 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg+ 30 mg+ 15 mg, 20 szt.
...2 szt.) Pojemniki z HDPE z zakr?tk? z HDPE w tekturowym pude?ku 20 szt. (1 pojemnik po 20 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o. o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10532 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; , 12 szt. tabl. powl.; , 6 szt.
...1 blister po 6 szt.). 12 tabletek (1blister po 12 szt.). 12 tabletek (2 blistry po 6 szt.). 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw Strona 7 z 8 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt. tabl. powl.; 200 mg, 20 szt. tabl. powl.; 200 mg, 50 szt. tabl. powl.; 200 mg, 96 szt.
...pude?ku. 50 tabletek powlekanych w 1 butelce w tekturowym pude?ku. 96 tabletek powlekanych w 1 butelce w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOIWEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50 ? 507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5551 R/0879 9. DATA...
kaps. elastyczne; 200 mg, 10 szt. kaps. elastyczne; 200 mg, 24 szt.
...kapsu?ek mi?kkich w 1 blistrze w tekturowym pude?ku. 20 kapsu?ek mi?kkich (2 blistry po 10 sztuk) w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50 ? 507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. powl.; 200 mg+ 30 mg, 12 szt.
...w tekturowym pude?ku. 24 szt. (1 butelka po 24 szt.) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50 ? 507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9650 9. DATA...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 200 mg+ 200 mg+ 25 mg, 8 szt. tabl. do rozgr. i ?ucia [smak mi?towy]; 200 mg+ 200 mg+ 25 mg, 32 szt.
...16, 20, 30 lub 32 tabletki pakowane w blistry i tekturowe pude?ko z ulotk?. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Nie dotyczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Zi?bicka 40, 50-507 Wroc?aw 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Strona 4 z 5 Pozwolenie Nr 4362...
Naproxen | ATC: M 01 AE 02
tabl. powl.; 220 mg, 10 szt. tabl. powl.; 220 mg, 20 szt.
...tabletek. 30 tabletek powlekanych ? 3 blistry po 10 tabletek. __________________________________________________________________________________________ Strona 4 z 5 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Zi?bicka 40 50-507 Wroc?aw 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9101 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...