O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...21 243 42 28 France United Kingdom/Ireland Genzyme S.A.S., Genzyme Therapeutics Ltd. (United Tél: +33 (0) 825 825 863 Kingdom), Tel: +44 (0) 1865 405200 Data zatwierdzenia ulotki: Ten lek zosta? dopuszczony do obrotu w wyj?tkowych okoliczno?ciach. Oznacza to, ?e ze wzgl?du na rzadkie wyst?powanie choroby nie by?o mo?liwe uzyskanie pe?nej informacji dotycz?cej tego leku. Europejska Agencja Leków dokona co roku...
Teriflunomide | ATC: L 04 AA 31
tabl. powl.; 14 mg, 28 szt.
...22 871600 Tel: +46 (0) 8 634 5000 Latvija United Kingdom sanofi-aventis Latvia SIA Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom) Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1865 405200 40 Lietuva UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Szczegó?owe informacje o tym leku znajduj? si? na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. 41
Imiglucerase | ATC: A 16 AB 02
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 400 j.m., 1 fiol.
...21 243 42 28 Espańa United Kingdom/Ireland Genzyme, S.L.U., Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom), Tel: +34 91 6591670 Tel: +44 1865 405200 France Genzyme S.A.S, Tél: + 33 (0) 825 825 863 Italia/Malta Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811 Data zatwierdzenia ulotki: Szczegó?owa informacja o tym leku jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 5 mg, 1 fiol.
...SRL Tel: +34 91 6591670 Tel: +40 21 243 42 28 France United Kingdom/Ireland Genzyme S.A.S, Genzyme Therapeutics Ltd. Tél: + 33 (0) 825 825 863 (United Kingdom), Tel: +44 (0) 1865 405200 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Inne ?ród?a informacji Szczegó?owe informacje o tym leku znajduj? si? na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. Znajduj? si? tam równie?...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...059 349 811 Tel: +46 (0)8 634 50 00 Latvija United Kingdom sanofi-aventis Latvia SIA Genzyme Therapeutics Ltd. (United Tel: +371 67 33 24 51 Kingdom) Tel: +44 (0) 1865...Nederland sanofi-aventis Denmark A/S Genzyme Europe B.V. Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 35 699 1200 Deutschland Norge Genzyme Therapeutics Ltd. sanofi-aventis Norge AS Tel: +49...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg/fiol., 1 fiol. 20 ml
...Genzyme Biopharma SRL Tel: +34 91 6591670 Tel: +40 21 243 42 28 France United Kingdom/Ireland Genzyme S.A.S., Genzyme Therapeutics Ltd. (United Tél: +33 (0) 825 825 863 Kingdom), Tel: +44 (0) 1865 405200 Data zatwierdzenia ulotki Szczegó?owa informacja o tym leku jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. Mo?na tam równie? znale?? linki do...
inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...podawany w ci?g?ej infuzji do?ylnej (patrz punkt 4.2). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD. Unither House Curfew Bell Road, Chertsey KT16 9FG WIELKA BRYTANIA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 12838 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inf. [roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...2). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. November 2012 ? II/017+II/022G 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD. Unither House Curfew Bell Road, Chertsey KT16 9FG WIELKA BRYTANIA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO: 12835 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inf. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...podawany w ci?g?ej infuzji do?ylnej (patrz punkt 4.2). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD. Unither House Curfew Bell Road, Chertsey KT16 9FG WIELKA BRYTANIA November 2012 ? II/017+II/022G 17 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 12836 9. DATA...
inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...2). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. November 2012 ? II/017+II/022G 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU UNITED THERAPEUTICS EUROPE LTD. Unither House Curfew Bell Road, Chertsey KT16 9FG WIELKA BRYTANIA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 12837 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Sevelamer | ATC: V 03 AE 02
tabl. powl.; 400 mg, 360 szt. tabl. powl.; 800 mg, 180 szt.
...France United Kingdom/Ireland Genzyme S.A.S, Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom), Tél: + 33 (0) 825 825 863 Tel: +44 (0)1865 405200 Data ostatniej aktualizacji ulotki: Inne ?ród?a informacji 54 Szczegó?owe informacja informacje o tym leku znajduj? si? na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu Ta ulotka jest dost?pna we wszystkich j?zykach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej...
Thyrotropin | ATC: H 01 AB
inj. dom. [roztw.]; 0,9 mg, 2 fiol.
...243 42 28 sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00 France United Kingdom/Ireland Genzyme S.A.S., Genzyme Therapeutics Ltd. (United Tél: +33 (0) 825 825 863 Kingdom), Tel: +44 (0) 1865 405200 Data zatwierdzenia ulotki: Szczegó?owa informacja o tym produkcie jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu Informacje przeznaczone wy??cznie dla fachowego personelu...