tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 120 mg, 14 szt.
...tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 14 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 23406 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 120 mg, 6 szt.
...pude?ku. Opakowanie zawiera 6 lub 14 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10156 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...PE/PVDC i folii aluminiowej w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 30 tabletek. 8 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11079 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 60 mg, 60 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 8 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1211 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 120 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 180 mg, 30 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 240 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Oxycardil 120: R/1126 Oxycardil 180: 4163 Oxycardil 240: 4164 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 7 szt.
...70, 90, 100. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11895 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 200 ml
...ml i 200 ml. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Tel. + 48 22 696 99 20 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12390 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
roztw. doust.; 1 mg/1 ml, 1 but. 75 ml
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7815 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1846 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
krople doustne [roztw.]; 10 mg/ml, 1 but. 10 ml krople doustne [roztw.]; 10 mg/ml, 1 but. 20 ml
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1847 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 7 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11212 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...