O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Glaxo Group Ltd Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo 980 Great West Road Wellcome...podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32...nale?y rozwa?y? obecno?? szczepów posiadaj?cych dodatkowe czynniki wirulencji (takie jak Panton-Valentine Leukocidin). Wska?nik skuteczno?ci klinicznej i badania kontrolne u pacjentów z...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro_no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale_y usun?? zgodnie lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vale Pharmaceuticals Ltd, Unit 1b Gurtnafleur Business Park, Gurtnafleur, Clonmel, Co. Tipperary, Irlandia. 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...republika Portfarma ehf. Valeant Slovakia s.r.o. Sķmi: +354 534 4030 Tel: + 421 2 6920 3921 Italia Suomi/Finland DOC GENERICI S.R.L. Pharmathen S.A. Tel:+39 02655341 Puh/Tel: +30 210 66 65 067 ?????? Sverige Pharmathen S.A. Orifarm Generics AB ???: +357 25372425 Tel: + 40 680 02 30 Latvija United Kingdom Portfarma ehf. Beacon Pharmaceuticals Ltd Tel: +354...
tabl. powl.; 1000 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 850 mg, 30 szt.
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 12 mln j./0,2 ml, 5 amp.-strzyk. 0,2 ml inf./inj. [roztw.]; 48 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...1 40 83 82 00 +(40) 21 351 0286 Ireland Slovenija Hospira Ireland Sales Limited Valentis Pharmaceuticals d.o.o Tel: + 353 (0) 1 2946494 Tel: + 386 1 2000603 Ķsland Slovenskį republika...3 231 90 09 Tél/Tel: + 32 3 231 90 09 ???????? Magyarorszįg Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Alvogen CEE Kft Te?.: + 359 2 441 7136 Tel: + 361 476 0784 ?eskį republika Malta...
Zonisamide | ATC: N 03 AX 15
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 25 mg, 28 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...Luxemburg Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien) ???????? Magyarorszįg Eisai Ltd. Valeant Pharma Magyarorszįg...Sverige) Eesti Österreich Eisai Ltd. Eisai GesmbH Tel: + 44 (0) 208 600 1400 Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0 (Ühendkuningriik) ?????? Polska Arriani Pharmaceuticals S.A. Eisai Ltd. ???: + 30 210...