?el; 10 mg/g, 1 tuba 75 g
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EMO-FARM Sp. z o.o. ul. ?ódzka 52 95-054 Ksawerów emo-farm@valeant.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
krem; 20 mg/g, 1 op. 400 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 40 g
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 30 g
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 30 szt.
Butamirate citrate | ATC: R 05 DB 13
syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 120 ml syrop; 1,5 mg/ml, 1 but. 200 ml
krople doustne; 10 mg/ml, 1 but. 10 ml
syrop; 5 mg/5 ml, 1 but. 150 ml syrop; 5 mg/5 ml, 1 but. 75 ml
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
Chlorquinaldol | ATC: A 01 AB, R 02 AA 11
tabl. do ssania [smak czarnej porzeczki]; 2 mg, 20 szt.
Chlorquinaldol | ATC: A 01 AB, R 02 AA 11
tabl. do ssania; 2 mg, 20 szt.
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 50 ml
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 15 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
krem; 0,5 mg/g, 1 tuba 25 g
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 25 g
Clopamide | ATC: C 03 BA 03
tabl.; 20 mg, 20 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps.; 20 mg, 30 szt.
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl.; 80 mg, 60 szt.
Diclofenac sodium | ATC: M 01 AB 05
kaps. o zmod. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
Diclofenac sodium | ATC: M 02 AA 15
aerozol na skór? [roztw.]; 0,04 g/g , 1 op. 30 ml
Valproate magnesium | ATC: N 03 AG 01
tabl. powl.; 200 mg, 40 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 30 szt.
krople do oczu [roztw.]; (20 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
roztw. na skór?; 1 mg/ml, 1 but. 30 ml