inj. [roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 2 ml
...ani innych ?rodków leczniczych. Instrukcje dotycz?ce rozcie?czania, patrz punkt 4.2. 170329 SPC-YV007/YV080/YV013/MR/E23 T PL01 12/13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francja Tel. +33 (0)1 41 06 58 90 Fax +33 (0)1 41 06 58 99...
inf. do?./inj. [roztw.]; 20 mg/ml Fe(III), 5 amp. 5 ml
...ml szklanych ampu?kach, ka?dej znajduje si? 100 ?elaza, Ampu?ki W w mg pakowane ampu?ek, s?w tekturowe pude?ka; ka?dym znajduje si? 5 W Podmiot odpowiedzialny Vifor France SA, 123, Rue Jules Guesde F-923 00 Levellois Perret Francja Wytwórca Vifor France S A? 123, Rue Jules Guesde F-92300 Levellois Perret Francja Data utwierdzenia ulotki: Informacje przeznaczone dla fachowych pracowników s?u?by zdrowia Przygotowanie preparatu do...