O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 2 ml
...ani innych ?rodków leczniczych. Instrukcje dotycz?ce rozcie?czania, patrz punkt 4.2. 170329 SPC-YV007/YV080/YV013/MR/E23 T PL01 12/13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francja Tel. +33 (0)1 41 06 58 90 Fax +33 (0)1 41 06 58 99...
inf. do?./inj. [roztw.]; 20 mg/ml Fe(III), 5 amp. 5 ml
...ml szklanych ampu?kach, ka?dej znajduje si? 100 ?elaza, Ampu?ki W w mg pakowane ampu?ek, s?w tekturowe pude?ka; ka?dym znajduje si? 5 W Podmiot odpowiedzialny Vifor France SA, 123, Rue Jules Guesde F-923 00 Levellois Perret Francja Wytwórca Vifor France S A? 123, Rue Jules Guesde F-92300 Levellois Perret Francja Data utwierdzenia ulotki: Informacje przeznaczone dla fachowych pracowników s?u?by zdrowia Przygotowanie preparatu do...