O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Paroxetine | ATC: N 06 AB 05
tabl.; 20 mg, 30 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15 Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12829 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 2 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 8 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9, 05-850 O?arów Mazowiecki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU AROPILO SR, 2 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu Pozwolenie nr...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,25 mg, 210 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel. +48 22 679 51 35 fax +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15911 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 5 mg, 21 szt.
...jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. 8 ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel. +48 22 679 51 35 fax +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15915 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,5 mg, 21 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel. +48 22 679 51 35 fax +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15912 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 2 mg, 21 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel. +48 22 679 51 35 fax +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15914 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 1 mg, 21 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel. +48 22 679 51 35 fax +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15913 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22570 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10900 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
Bicalutamide | ATC: L 02 BB 03
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 22 Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+4822) 679 5135 fax: (+4822) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15763 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+4822) 679 5135 fax: (+4822) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15762 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+4822) 679 5135 fax: (+4822) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15760 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+4822) 679 5135 fax: (+4822) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15759 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...Aluminium) po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki Polska 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr 14804 Donesyn...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10611 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Megestrol acetate | ATC: L 02 AB 01
zaw. doust.; 40 mg/ml, 1 but. 240 ml
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6 10545 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 20 mg, 28 szt. tabl.; 20 mg, 56 szt.
...Pugh) nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Brak dost?pnych danych dotycz?cych stosowania memantyny u pacjentów z ci??kim zaburzeniem czynno?ci w?troby. Nie zaleca si? podawania produktu Memantine Vipharm u pacjentów z ci??kim zaburzeniem czynno?ci w?troby. Dzieci i m?odzie? Produkt Memantine Vipharm nie jest zalecany do stosowania u dzieci poni?ej 18 lat ze wzgl?du na brak danych dotycz?cych bezpiecze?stwa stosowania i skuteczno?ci w tej grupie wiekowej. 4...
Mycophenolic acid | ATC: L 04 AA 06
tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...335 11 90 Eesti Österreich Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Saksamaa Deutschland Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12 ?????? Polska a VIPharma International A.E. Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, ???. ??????? 96 & ???????? Niemcy GR-151 25 ??????? Tel: +49(0)3074460-12 ???: + 30 210-6194170 Espańa Portugal Herbert J...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+48 22) 679 51 35 fax: (+48 22) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 16 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16756 9. DATA WYDANIA...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+48 22) 679 51 35 fax: (+48 22) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 16 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16755 9. DATA WYDANIA...
Pamidronate disodium | ATC: M 05 BA 03
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 30 mg, 2 fiol.+ 2 rozp. szk?o inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 60 mg, 1 fiol.+ rozp. inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 90 mg, 1 fiol.+ rozp.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: (+4822) 679 51 35 fax: (+4822) 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pamifos-30: 9378 Pamifos-60: 9379 Pamifos-90: 9380...
Rasagiline | ATC: N 04 BD 02
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki tel.: +48 22 679 51 35 fax: +48 22 678 92 87 e-mail: vipharm@vipharm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. powl.; 1 mg, 20 szt.
...Tabletk? mo?na dzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ci??kiego w przebiegu zaburze? afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w krótkotrwa?ym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z ot?pieniem typu alzheimerowskiego w...
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. powl.; 2 mg, 20 szt.
...Tabletk? mo?na dzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ci??kiego w przebiegu zaburze? afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w krótkotrwa?ym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z ot?pieniem typu alzheimerowskiego w...
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. powl.; 3 mg, 20 szt.
...Tabletk? mo?na dzieli? na po?ow?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ci??kiego w przebiegu zaburze? afektywnych dwubiegunowych. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w krótkotrwa?ym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z ot?pieniem typu alzheimerowskiego w...
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. powl.; 4 mg, 20 szt.
...Risperidon Vipharm zawiera 4 mg rysperydonu (Risperidonum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Zielona, pod?u?na, tabletka powlekana o wymiarach 11 x 5,5 mm z rowkiem dziel?cym po obu stronach. Tabletk? mo?na dzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Risperidon Vipharm jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Produkt leczniczy Risperidon Vipharm...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...zdrowia nie wrzucanie niewykorzystanych resztek produktu leczniczego Zomikos do kanalizacji. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vipharm S.A. ul. A.i F. Radziwi??ów 9 05-850 O?arów Mazowiecki Polska tel.: (+4822) 679 51 35 fax: (+4822) 678 92 87 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9...