inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
...272 16 00 Ireland Slovenija BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Tel: + 353 (1 800) 749 749 Tel: + 386 1 236 47 00 Ísland Slovenská republika VISTOR HF BRISTOL-MYERS SQUIBB SPOL. S R.O. Sími: + 354 535 7000 Tel: + 421 2 59298411 Italia Suomi/Finland BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...47 66 00 Tel: +40 21 31299 01 Ireland Slovenija Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc. Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439 40 Italia Suomi/Finland Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy Tel: +39 02 96...
Isotretinoin | ATC: D 10 BA 01
kaps. mi?kkie; 10 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 10 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 30 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 60 szt. kaps. mi?kkie; 20 mg, 90 szt.
Telmisartan | ATC: C 09 CA 07
tabl.; 40 mg, 28 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
Tadalafil | ATC: G 04 BE 08
tabl. powl.; 20 mg, 56 szt.
...wersji ameryka?skiej (USA) i brytyjskiej (UK), obejmuj?cej takie zagadnienia, jak: mo?liwo?? poruszania si?, dbania o siebie, wykonywania zwyk?ych czynno?ci, odczuwanie bólu/dolegliwo?ci, nasilenia l?ku/depresji, a tak?e w wizualnej skali analogowej (ang. visual analogue scale, VAS). U 93 pacjentów przeprowadzono ocen? parametrów hemodynamicznych uk?adu sercowo-naczyniowego. Leczenie tadalafilem w dawce 40 mg powodowa?o zwi?kszenie pojemno?ci minutowej serca (0,6 l/min), zmniejszenie ci?nienia w...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...Tel: +40 (0)21 361 0495/96/92 Ireland Slovenija Astellas Pharma Co. Ltd. Astellas Pharma d.o.o. Tel: + 353 (0)1 4671555 Tel: +386 (0) 14011 400 Ísland Slovenská republika Vistor hf Astellas Pharma s.r.o. Sími: + 354 535 7000 Tel: +421 2 4444 2157 Italia Suomi/Finland Astellas Pharma S.p.A. Astellas Pharma Tel: + 39 (0)2 921381 Puh...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Health) Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Limited Tel: +386 1 5204 201 Tel: +353 (0)1 2998700 msd.slovenia@merck.com medinfo_ireland@merck.com 63 Ísland Slovenská republika Vistor hf Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Hörgatún 2 Tel: +421 2 58282010 IS-210 Garđabćr msd_sk@merck.com Sími: + 354 535 70 00 Italia Suomi/Finland MSD Italia S...
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...47 66 00 Tel: +40 21 31299 01 Ireland Slovenija Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc. Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439 86 Italia Suomi/Finland Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy Tel: +39 02 96...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Finasteride | ATC: G 04 CB 01
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 21 szt. tabl. powl.; 2 mg+ 0,03 mg, 63 szt.
Linezolid | ATC: J 01 XX 08
tabl.powl.; 600 mg, 10 szt.
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
Teriflunomide | ATC: L 04 AA 31
tabl. powl.; 14 mg, 28 szt.
...40 (0) 21 317 31 36 Ireland Slovenija Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom) sanofi-aventis d.o.o. Tel: +44 (0) 1865 405200 Tel: +386 1 560 48 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100 Italia Suomi/Finland Genzyme Srl sanofi-aventis Oy Tel: +39 059 349 811...
Azathioprine | ATC: L 04 AX 01
tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AZATHIOPRINE VIS, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY i ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 50 mg azatiopryny (Azathioprinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?en wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki barwy jasno?ó?tej, obustronnie wypuk?e, z oznakowaniem ?A/50? i rowkiem dziel?cym po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki...
inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 10 fiol.+ 10 rozp. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 fiol.+ 1 rozp.+ 1 zest. do wstrzyk. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 fiol.+ rozp. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 5 fiol.+ 5 rozp.
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; , 1 fiol.
roztw. doust.; 0,05 mg/ml, 1 op. 210 ml tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt.
...272 16 00 Ireland Slovenija Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Tel: + 353 (1 800) 749 749 Tel: + 386 1 236 47 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Sími: + 354 535 7000 Tel: + 421 2 59298411 Italia Suomi/Finland BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. Oy Bristol-Myers-Squibb (Finland) Ab...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1 mg/5 ml, 4 fiol.
...40 21 302 2800 Ireland Slovenija Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Tel: +353 1 295 9620 Podru?nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Sími: +354 535 7000 organiza?ná zlo?ka Tel: +421 2 5810 1211 Italia Suomi/Finland Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Boehringer Ingelheim Finland Ky...
Mirabegron | ATC: G 04 BD 12
tabl. o przed?. uwalnianiu; 25 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...0102 Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92 Ireland Slovenija Astellas Pharma Co. Ltd. Astellas Pharma d.o.o Tel: +353 (0)1 4671555 Tel: +386 14011400 Ísland Slovenská republika Vistor hf Astellas Pharma s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 4444 2157 Italia Suomi/Finland Astellas Pharma S.p.A. Astellas Pharma Tel: +39 (0)2 921381 Puh...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...208 Ireland Slovenija GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 353 (0)1 495 5000 Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com 32 Ísland Slovenská republika Vistor hf. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com Italia Suomi/Finland GSK Vaccines S.r.l. GlaxoSmithKline...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 10 mg, 30 szt.
Ticagrelor | ATC: B 01 AC 24
tabl. powl.; 90 mg, 56 szt.
...29 40 00 Tel: + 40 21 317 60 41 Ireland Slovenija AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd AstraZeneca UK Limited Tel: + 353 1 609 7100 Tel: + 386 1 51 35 600 Ísland Slovenská republika Vistor hf AstraZeneca AB o.z. Sími: + 354 535 7000 Tel: + 421 2 5737 7777 Italia Suomi/Finland AstraZeneca S.p.A. AstraZeneca Oy Tel: + 39 02 980111 Puh/Tel: + 358 10...
Vernakalant | ATC: C 01 BG 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...Dohme Ireland (Human Health) Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Limited Tel: + 386 1 5204201 Tel: +353 (0)1 2998700 msd_slovenia@merck.com medinfo_ireland@merck.com ÍS SK Vistor hf. Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Sími: +354 535 7000 Tel.: +421 2 58282010 ISmail@merck.com msd_sk@merck.com IT FI MSD Italia S.r.l. MSD Finland...