O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...wi?kszo?ci z fenotypem po?rednim, tylko jeden pacjent z fenotypem ci??kim, z nat??on? pojemno?ci? ?yciow? (FVC - forced vital capacity) mniejsz? ni? 80% normy dla wzrostu oraz zdolni do stania przez 6 minut i...SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949, USA Nazwa i adres wytwórcy...
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...11, A-1121 Wiede?, Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street, Emeryville, CA 94608, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy B...420-2-66 101 111 Danmark Bayer A/S Tel.+45-45 235 000 Deutschland Bayer Vital GmbH Tel. +49-(0)214-30 513 48 Eesti Bayer OÜ Tel. +372-655 85...
inj. [roztw.]; (50 mg+ 50 mg+ 0,5 mg)/ml, 5 amp. 2 ml
...tekturowym pude?ku. W opakowaniu znajduje si? 1 blister oraz ulotka dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vital Pharma GmbH Frankfurter Landstra?e 8 61352 Bad Homburg v.d.H. Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
EyleaRx-z
Aflibercept | ATC: S 01 LA 05
inj. [roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 100 µl
...adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 81 Columbia Turnpike Rensselaer, New York 12144 USA Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii Bayer Pharma AG Müllerstraße 178 D-13353 Berlin...V. Tlf: +45-45 235 000 Tel: +31?(0)297-28 06 66 Deutschland Norge Bayer Vital GmbH Bayer AS Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tlf: +47-24 11 18...
Sorafenib | ATC: L 01 XE 05
tabl. powl.; 200 mg, 112 szt.
...dni tygodnia: cztery przezroczyste blistry po 28 tabletek ka?dy. Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy Wytwórca Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Niemcy Bayer HealthCare Manufacturing Srl. Via delle Groane, 126...Tlf: +45-45 23 50 00 Tel: +31-(0)297-28 06 66 Deutschland Norge Bayer Vital GmbH Bayer AS Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tlf. +47 24 11 18...
Sodium picosulfate | ATC: A 06 AB 08
krople doustne [roztw.]; 7,5 mg/ml, op. 15 ml
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vital Pharma GmbH Frankfurter Landstra?e 8 Bad Homburg v.d.H. 61352 Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 40/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 80/25 mg, 14 szt. tabl.; 80/25 mg, 28 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne w sprzeda?y. Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy Wytwórca Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Niemcy 73 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y...Ltd. Tlf: +45-45 23 50 00 Tel: +356-21 44 62 05 Deutschland Nederland Bayer Vital GmbH Bayer B.V. Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tel: +31-(0)297...
Telmisartan | ATC: C 09 CA 07
tabl.; 40 mg, 28 szt. tabl.; 80 mg, 14 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy Wytwórca Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Niemcy 73 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y...Ltd. Tlf: +45-45 23 50 00 Tel: +356-21 44 62 05 Deutschland Nederland Bayer Vital GmbH Bayer B.V. Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tel: +31-(0)297...
Regorafenib | ATC: L 01 XE 21
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy Wytwórca Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci?...Ltd. Tlf: +45-45 23 50 00 Tel: +356-21 44 62 05 Deutschland Nederland Bayer Vital GmbH Bayer B.V. Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tel: +31-(0)297...
Iloprost | ATC: B 01 AC 11
roztw. do inhal. z nebulizatora; 10 µg/ml, 30 amp. 1 ml roztw. do inhal. z nebulizatora; 20 µg/2 ml, 30 amp. 2 ml roztw. do inhal. z nebulizatora; 20 µg/ml, 42 amp. 1 ml
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy 14 8. NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLE?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...Ltd. Tlf: +45-45 23 50 00 Tel: +35 621 44 62 05 Deutschland Nederland Bayer Vital GmbH Bayer B.V. Tel: +49 (0)214-30 513 48 Tel: +31-(0)297...
Rivaroxaban | ATC: B 01 AX 06
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. 99 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy Wytwórca Bayer Pharma AG 51368 Leverkusen Niemcy lub Bayer HealthCare Manufacturing Srl. Via delle Groane...V. Tlf: +45-45 235 000 Tel: +31?(0)297-28 06 66 Deutschland Norge Bayer Vital GmbH Bayer AS Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tlf: +47-24 11 18...
Rivaroxaban | ATC: B 01 AX 06
tabl. powl.; 15 mg, 14 szt. tabl. powl.; 15 mg, 28 szt. tabl. powl.; 15 mg, 42 szt. tabl. powl.; 20 mg, 14 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
zest. do przyg. prep. radiofarmaceut. do wlewu; 3,2 mg/2 ml, 1 zest.
...odpady radioaktywne zgodnie z obowi?zuj?cymi procedurami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bayer Pharma AG 13342 Berlin Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/03/264...V. Tlf: +45-45 235 000 Tel: +31-(0)297-28 06 66 Deutschland Norge Bayer Vital GmbH Bayer AS Tel: +49-(0)214-30 513 48 Tlf: +47-24 11 18...