O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitama S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
...i 1000 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU VITAMA S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pozwolenia na...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
kaps. twarde; 50 mg, 14 szt. kaps. twarde; 50 mg, 7 szt.
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 7 szt.
kaps. twarde; 200 mg, 7 szt.
tabl.; 400 mg+ 50 mg, 6 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde; 40 mg, 28 szt.
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitama S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitama S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 100 mg, 4 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Vitama S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20736 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 2012-11...
tabl.; 250 mg, 28 szt.
tabl.; 250 mg, 14 szt.