inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ReoPro 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwa?/do infuzji. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY ReoPro 2 mg/ml zawiera 10 mg abcyksymabu (Abciximabum) w 5 ml wody do wstrzykiwa?. Abcyksymab jest fragmentem Fab chimerycznego przeciwcia?a monoklonalnego IgG1, wytwarzanego z rekombinowanej linii komórkowej hodowanej w warunkach perfuzji ci?g?ej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...